Kurátor galerie GAFU
Vytvořeno: 3. 10. 2018 od Nabídky pro absolventy

GAFU OPEN CALL 2019

 

Fakulta umění Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici kurátora galerie GAFU pro rok 2019. Výzva je určená českým i zahraničním kurátorům, kteří jsou ochotni zprostředkovat dialog mezi studenty FU a představiteli aktuální domácí či zahraniční výtvarné scény. Prostor mají individuální i kolektivní projekty, jejichž ambicí je reflektovat současné výtvarné i společenské dění, jakož i ty, které deklarují snahu překračovat zaběhané zvyky ve výtvarném i školském provozu.

 

Požadavky:

• realizace 4. koncepčně sevřených výstavních projektů + 1. výstava diplomových prací absolventů FU • zasazení tvorby studentů a absolventu FU do širšího výtvarného kontextu • schopnost kurátorského i manažerského vedení výstavy • vyhotovení kurátorských textů • organizace doprovodných akci – komentované prohlídky, diskusní panely, konference apod.

 

Fakulta umění poskytuje:

 

• prostor o výměře 130 m2

• autorský honorář

• základní zázemí pro instalaci

• finanční krytí nákladů do max výše 30 000,-. na jeden výstavní projekt • tisk kurátorských textů o výstavě v českém a anglickém jazyce včetně překladu • základní PR (TZ, propagace v médiích, tištěné programy, sociální sítě

apod.)

 

Požadavky pro přijetí žádosti:

1/ Obsah

• viz přihláška

2/ Podání

• žádosti zasílejte elektronicky do 30. 10. 2018 (včetně) na mail:

leona.pavlikova@osu.cz a tomas.knoflicek@osu.cz

 

• do předmětu emailu uvádějte „jméno žadatele – GAFU – OPEN CALL2019“.

 

Upozornění:

Přihlášky, které nesplní výše popsané požadavky anebo budou zaslány po termínu 30. 10. 2018 nebudou přijaty k posouzení.

Případné doplňující dotazy zasílejte na e-mail: tomas.knoflicek@osu.cz

 

 

Komise:

 

Projekty budou posuzovány galerijní radou GAFU.

 

Zveřejnění výsledků:

Výsledky výzvy budou zveřejněny na webových stránkách Fakulty umění a na

sociálních sítích nejpozději do 5. 11. 2018.

Galerie nezaručuje informování všech žadatelů formou osobního emailu.

 

PŘÍLOHY:

 

Přihláška projektu pro GAFU na rok 2019

 

Jméno a příjmení uchazeče:

 

Dosažené vzdělání:

 

Výběr z dosavadní kurátorské činnosti:

 

Kurátorský záměr (1800-5400 znaků):

 

Datum:

 

 

 

Alexandra Bočková

International Affairs officer

Marketing / PR / Production

Faculty of Fine Arts

University of Ostrava

Podlahova 3

70900 Ostrava

Czech Republic

@: alexandra.bockova@osu.cz

Office phone: +420 597 092 907

Mobile phone: +420 731 675 904