Národní cena za studentský design
Vytvořeno: 13. 6. 2018 od Nabídky pro absolventy

Design Cabinet CZ s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015 vypisují

28. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2018 pro obory zahrnuté pod termínem vizuální komunikace

 

(grafický design, plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační a orientační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci, užitá grafika, reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design, nová média aj.).

 

Zahraničním partnerem soutěže je Slovenské centrum dizajnu.

 

Do soutěže se přihlašuje od května 2018 on line prostřednictvím webových stránek soutěže http://www.studentskydesign.cz/cs/submission/register/ v termínu do 26. června 2018.

Soutěžit mohou jakékoliv studentské práce, které vznikly po 1. lednu 2015 do 30. června 2018.

 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit a vysokých škol. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

 

Soutěž je anonymní, práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty. Členy národní vysokoškolské poroty se automaticky stávají pedagogové, z jejichž ateliérů se do soutěže přihlásilo dvě a více prací.

 

Vysokoškoláci soutěží o Národní cenu za studentský design 2018 *GRAND, Excelentní studentský design 2018 a Dobrý studentský design 2018.

Nezávisle na porotách udělují ceny děkani škol a ředitelé významných muzeí, institucí a firem.

Ocenění studenti získají finanční odměny v celkové výši více než 100 000 Kč, stáže v zahraničí a v ČR a hmotné odměny různých firem.

 

Vybrané nominované práce budou vystaveny na výstavě v Plzni v kreativní zóně DEPO2015 od 12. do 25. listopadu 2018.
V následujícím roce by výstava měla v případě zájmu putovat po zahraničí.

Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v kreativním prostoru DEPO2015 v pátek 16. 11. 2018.

Registrační poplatek, který slouží k organizaci soutěže, zůstává stejný od roku 2008 (1 000 Kč včetně DPH). 

 

Propozice soutěže a průvodce soutěží (viz přílohy) budou zveřejněny na webových stránkách designcabinet.cz, studentskydesign.cz, www.nadacesutnar.cz, www.depo2015.cz a scd.sk.

 

Vyhlašovatelé soutěže se těší

na zaslané práce.