New Bohemia - New York
Vytvořeno: 28. 11. 2016 od Nabídky pro absolventy

Něco pro fulbrightovské i nefulbrightovské umělce...

Bohemian Creative Hub v Českém centru v New Yorku dává možnost umělcům do 30 let využít prostory Českého centra pro prezentaci projektu s českým prvkem (v zásadě tedy něco podobného, jako právě probíhající výstava tří absolventek Fulbrightova programu při příležitosti 25. výročí založení české Fulbrightovy komise):

Bohemian Creative Hub je dlouhodobý program Českého centra v New Yorku, který je zaměřen především na podporu umělců a zároveň zapojení veřejnosti do tvůrčích aktivit ČCNY. Program sestává ze tří pilířů – rezidenčního programu Prague-New York Effects pro již etablované umělce, série projektů New Bohemia zaměřených na výtvarné umění a projekty z oblasti scénických umění pro mladé začínající umělce do třiceti let a v neposlední řadě také ze vzdělávací části prezentované workshopy a přednáškami pro širokou veřejnost.

Bohemian Creative Hub umožňuje umělcům rozvíjet svou práci v tvůrčím prostředí plném inspirativních podnětů podporujících jejich další profesní růst. Myšlenka na vznik Bohemian Creative Hub byla inspirována významnou newyorskou osobností s československými kořeny - Thomasem M. Messerem. Ten se během svého téměř sedmadvacetiletého působení jako ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku stal pro mnohé symbolem pro inovaci, rozvoj a odvahu pustit se i v oblasti kultury do neznáma.

NEW BOHEMIA
Jedinečnou příležitost stát se součástí manhattanské kulturní scény mají všichni umělci do 30 let, kteří jsou ve svých dílech jakkoliv spjati s českou kulturou. Ti se mohou přihlásit do otevřené výzvy projektu New Bohemia, který je součástí Bohemian Creative Hub. Vítězové dostanou možnost prezentovat výsledky své práce v prostorách Českého centra New York v jarním či podzimním termínu. Umělci získají potřebné zázemí, prostory pro přípravu a realizaci projektu a podporu při jejich dalším profesním směřování, kterou partnersky zajišťuje Newyorská nadace pro umění (New York Foundation for the Arts – NYF), více na www.nyfa.org. České centrum v New Yorku přijímá přihlášky ve dvou kategoriích: výtvarná umění a scénická umění.

Deadline pro zasílání přihlášek do programu: 15. prosince 2016
Vítězné projekty budou vyhlášeny: 15. února 2017

Celý text výzvy a potřebný formulář najdete na

Snad tato nabídka někoho z vás (či někoho, koho znáte) osloví.

Zdravím,
Jakub Tesař