Post-doc / post-mag
Vytvořeno: 3. 5. 2016 od Nabídky pro absolventy

Program „post-doc / post-mag“

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - UMPRUM zahajuje program podpory mladých umělců a badatelů, spočívající ve vzniku krátkodobých pracovních pozic. Tato místa budou obsazována na základě každoročně opakovaných konkurzů.

První výběrové řízení je vypsáno na 2 pracovní místa s úvazkem 0,5 na dobu 1 roku pro absolventy doktorského či magisterského programu UMPRUM, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvolené katedry či ateliéru. Smyslem programu je podpořit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti školy a zároveň zapojení mladých absolventů do profesního života.

 

/ Kdo se může hlásit:

Absolventi doktorského či magisterského studia UMPRUM (k datu nástupu), max. však 3 roky od jeho ukončení.

 

/ Náplň práce:

Řešení předloženého projektu ve spolupráci s ateliérem či katedrou.

 

/ Uchazeči předloží:

·         badatelský či umělecký projekt, který bude stručně ale jasně (v celkovém rozsahu cca. 1-2 strany) obsahovat:

-          popis tématu

-          souvislost s dlouhodobějším zaměřením katedry či ateliéru

-          harmonogram řešení

-          popis prostorových, materiálových, nástrojových, příp. dalších podmínek realizace projektu, včetně garance jejich zajištění

-          očekávaný výstup

·         své CV

·         doporučení vedoucího ateliéru či katedry

 

Platové podmínky vycházejí ze mzdového předpisu školy podle stupně dosaženého vzdělání.

Předpokládaný nástup: červenec 2016

 

Termín podání přihlášek: do 31. května 2016.

Přihlášky předávejte elektronicky na adresu: basovnikova@vsup.cz.