Pracovník památkového odboru Arcibiskupství olomouckého
Vytvořeno: 16. 8. 2018 od Nabídky pro absolventy

Pracovník památkového odboru Arcibiskupství olomouckého, zaměstnaný na plný pracovní úvazek

 

Požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění - kunsthistorie, 3 roky praxe

- orientace v oboru - oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu - údržba a restaurování uměleckých děl, obnova památkových objektů

- znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Pohoda), pořizování fotodokumentace a popisu   uměleckých děl

- aktivní znalost angličtiny

- znalost Památkového zákona č. 20/1987 Sb.

- Řidičský průkaz skupiny B

- Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, práce v týmu, komunikativnost a kultivované vystupování

- morální kredit a bezúhonnost

- znalost církevního prostředí, křesťanská životní orientace a praxe výhodou

 

Náplň práce:

Památkář Arcibiskupství olomouckého

 

-          kontakt s Ministerstvem kultury ČR – Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně spolupráce s MKČR a s Policií ČR při získávání a vyhledávání zcizených movitých předmětů z ČR a z ciziny, evidence krádeží olomoucké arcidiecéze

-          práce s databází PSEUD

-          koordinace akcí s pilotním pracovištěm Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví /ISO/ při Arcibiskupství pražském a s ostatními Diecézními konzervátorskými centry při ostatních biskupstvích

-          koordinace a spolupráce s Národními památkovými ústavy –územními odbornými pracovišti na základě smluv s MKČR a ČBK, práce s databází ArtGuard

-          poradenská činnost pro AO a farnosti Arcidiecéze olomoucké v oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu

-          sledovat granty, nadace a fondy obnovy památek v České republice a získávat finanční prostředky pro drobnější akce záchrany movitých památek v Arcidiecézi olomoucké

-          památkový dohled nad údržbou a restaurováním movitého mobiliáře olomoucké arcidiecéze včetně pomoci s podávání žádostí o dotace, s vedením příslušné agendy a poradenské činnosti farnostem

-          památkový dohled nad restaurováním a údržbou mobiliáře a sbírkových předmětů Arcibiskupství olomouckého

-          spolupráce s pracovišti NPÚ

-          převedení inventáře movitých památkových a uměleckých předmětů v majetku AO do programu Pohoda - pořízení či doplnění fotodokumentace včetně pořízení základních údajů o předmětu, inventarizace

-          komunikace a spolupráce mezi AZZ v Kroměříži a MUO-AMK v Kroměříži

-          komunikace a spolupráce mezi MUO - AMO v Olomouci

-          agenda kolem zápůjček movitého mobiliáře AO včetně vypracování smluv o výpůjčce

-          vyřizování běžné administrativní agendy Oddělení památkové péče AO včetně vydávání povolení

 

Místo výkonu práce (pracoviště): Olomouc, Wurmova č. 9

Nástup: Nástup možný od 1. 9. 2018 nebo dle dohody, celý pracovní úvazek 40 hod./týdně, nástupní plat podle vzdělání a praxe 19 - 21 tis, po zapracování 23 tis. Zaměstnancům jsou poskytovány stravenky, dovolená v délce 5 týdnů.

Bližší informace podá Mgr. Alena Jemelková – vedoucí památkového oddělení na telefonu 587 405 435. S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.

 

Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku a motivačního dopisu posílejte do 24. 8. 2018, a to na e-mail: jemelkova@arcibol.cz bohacikova@arcibol.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.