Nakladatelství UMPRUM

deadline 24. 4. 

dotační řízení / ediční projekty 2021

Vytvořeno: 9. 3. 2020
uvedení knihy 

Vila Jenny a Josefa Winternitzových - slavnostní uvedení knihy

Událost: 6. 3. 2020
výprodej knih pokračuje 

výprodej knih UMPRUM

Vytvořeno: 21. 2. 2020
uvedení publikace 

Oděv – Móda – Tvorba - uvedení publikace

Událost: 20. 2. 2020
úspěch 

Nejkrásnější česká kniha roku 2019 / nominace

Vytvořeno: 12. 2. 2020
co chystáme? 

Ediční plán UMPRUM 2020

Vytvořeno: 3. 2. 2020
uvedení publikace 

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století

Vytvořeno: 31. 1. 2020
uvedení knihy 

Návrat do budoucnosti

Událost: 11. 12. 2019
uvedení knihy 

Obrazy a předobrazy - uvedení knihy

Událost: 26. 11. 2019
uvedení knihy 

Jaroslav Benda

Událost: 12. 11. 2019

O Nakladatelství UMPRUM

Ediční oddělení – kontaktní osoba / Foreign Publication Rights – contact person:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, sylva.mackova@vsup.cz

Harmonogram dotačního řízení (změna vyhrazena):
– vyhlášení: 1. března
– deadline pro odevzdání přihlášek: konec dubna
– vyhlášení výsledků dotačního řízení: v průběhu května (po zasedání Ediční rady)

Je nutné věnovat pozornost vyplňování žádosti, a to včetně podrobného rozpočtu a dalších povinných příloh. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat. Přednostně jsou vybírány vědecko-výzkumné projekty, publikace pedagogů a studentů či absolventů UMPRUM, dále kvalitní a zásadní tituly mající souvislost s UMPRUM (sborníky, skripta, brožury, katalogy, monografie, oborová překladová díla). Přihlášky viz níže.

 


Číst více...

Ediční rada UMPRUM

předseda
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

 

interní členové                                             externí členové
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.                 doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.                            PhDr. Hana Rousová
MgA. Maxim Velčovský                                 PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
                                                                       prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, dr.h.c.