Nakladatelství UMPRUM

uvedení publikace 

České sklo/Czech Glass

Vytvořeno: 14. 12. 2018
uvedení retrospektivního katalogu 

Galerie 207

Událost: 29. 11. 2018
uvedení knihy 

Retrospektiva

Událost: 15. 11. 2018
UMPRUM na Tabooku 

TABOOK 2018

Událost: 28. 9. 2018 - 29. 9. 2018
křest katalogu 

Ada Kale

Vytvořeno: 20. 6. 2018
uvedení knihy 

Ex-pozice

Událost: 20. 6. 2018
najdete nás na Knihexu 

Knihex 2018 na Štvanici

Událost: 16. 6. 2018
uvedení knihy 

Zkamenělá hudba

Událost: 14. 6. 2018
prezentace knihy 

Leopold Bauer

Vytvořeno: 24. 5. 2018
gratulujeme! 

Cena Josefa Krásy 2017 pro Hanu Buddeus

Vytvořeno: 16. 5. 2018

O Nakladatelství UMPRUM

Ediční oddělení – kontaktní osoba / Foreign Publication Rights – contact person:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, sylva.mackova@vsup.cz

Dotační řízení je obvykle vyhlašováno jednou až dvakrát do roka (I. kolo v březnu, případně doplňující II. kolo v říjnu). Sledujte vždy prosím web, intranet či zprávy ve svých mailech.

Věnujte prosím též pozornost vyplňování žádosti včetně podrobného rozpočtu a všech dalších příloh. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat. Přednostně jsou vybírány projekty splňující kritéria RIV (podmínky Registru informací o výsledcích), publikace pedagogů a studentů UMPRUM, dále kvalitní a zásadní tituly mající souvislost s UMPRUM (sborníky, skripta, brožury, katalogy, monografie, překladová díla). Přihlášky viz níže.

 


Číst více...

Ediční rada UMPRUM

předseda
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

interní členové
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
MgA. Maxim Velčovský

externí členové
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
PhDr. Hana Rousová
PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, dr.h.c.