Nakladatelství UMPRUM

UMPRUM na Knihexu 2019 

Knihex 2019

Vytvořeno: 8. 6. 2019
UMPRUM na knižním veletrhu 

UMPRUM na Světě knihy 2019

Událost: 9. 5. 2019 - 12. 5. 2019
ukončeno 

vyhlášení dotačního řízení

Událost: 1. 3. 2019
úspěch 

Nejkrásnější česká kniha roku 2018

Vytvořeno: 13. 2. 2019
co chystáme? 

Ediční plán UMPRUM 2019

Vytvořeno: 17. 1. 2019
uvedení publikace 

Jan Kolský: Za Zelenou liškou

Událost: 15. 1. 2019
Galerie UM uzavřena 

Krásné Vánoce a dobrý Nový rok s knihami UMPRUM!!!

Vytvořeno: 18. 12. 2018
uvedení publikace 

České sklo/Czech Glass

Vytvořeno: 14. 12. 2018
uvedení retrospektivního katalogu 

Galerie 207

Událost: 29. 11. 2018
uvedení knihy 

Retrospektiva

Událost: 15. 11. 2018

O Nakladatelství UMPRUM

Ediční oddělení – kontaktní osoba / Foreign Publication Rights – contact person:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, sylva.mackova@vsup.cz

Dotační řízení je obvykle vyhlašováno jednou, výj. dvakrát do roka (1. března, příp. v říjnu). Sledujte vždy prosím web, intranet či zprávy ve svých mailech.

Věnujte prosím též pozornost vyplňování žádosti včetně podrobného rozpočtu a všech dalších příloh. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat. Přednostně jsou vybírány projekty splňující kritéria RIV (podmínky Registru informací o výsledcích), publikace pedagogů a studentů UMPRUM, dále kvalitní a zásadní tituly mající souvislost s UMPRUM (sborníky, skripta, brožury, katalogy, monografie, překladová díla). Přihlášky viz níže.

 


Číst více...

Ediční rada UMPRUM

předseda  
Mgr. Cyril Říha, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum  
   
interní členové externí členové
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
MgA. Maxim Velčovský PhDr. Hana Rousová
  PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
  prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, dr.h.c.