Nakladatelství UMPRUM

Galerie UM otevřena, výprodej pokračuje!!! 

výprodej knih UMPRUM

Vytvořeno: 31. 8. 2020
UMPRUM na Knihexu 

KNIHEX 2020

Vytvořeno: 7. 8. 2020
UKONČENO 

dotační řízení / ediční projekty 2021

Vytvořeno: 6. 8. 2020
knižní novinka 

Projektil 33

Vytvořeno: 9. 6. 2020
Gratulujeme 

UMPRUM a Nejkrásnější české knihy roku 2019

Vytvořeno: 28. 5. 2020
gratulujeme 

Monstrum získalo stříbrnou medaili v soutěži ED AWARDS

Vytvořeno: 3. 5. 2020
uvedení knihy 

Vila Jenny a Josefa Winternitzových - slavnostní uvedení knihy

Událost: 6. 3. 2020
uvedení publikace 

Oděv – Móda – Tvorba - uvedení publikace

Událost: 20. 2. 2020
úspěch 

Nejkrásnější česká kniha roku 2019 / nominace

Vytvořeno: 12. 2. 2020
co chystáme? 

Ediční plán UMPRUM 2020

Vytvořeno: 3. 2. 2020

O Nakladatelství UMPRUM

Ediční oddělení – kontaktní osoba / Foreign Publication Rights – contact person:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, sylva.mackova@vsup.cz

Harmonogram dotačního řízení
Vždy prosím sledujte aktuální vyhlášení a reflektujte příp. změnu termínu pro odevzdání přihlášek!

Další termín pro podání žádostí o dotaci na rok 2022 proběhne v první polovině roku 2021. Nakladatelství si vyhrazuje právo na změnu!

Je nutné věnovat pozornost vyplňování aktuální žádosti, a to včetně podrobného rozpočtu a dalších povinných příloh. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat. Přednostně jsou vybírány vědecko-výzkumné projekty, publikace pedagogů a studentů či absolventů UMPRUM, dále kvalitní a zásadní tituly mající souvislost s UMPRUM (sborníky, skripta, brožury, katalogy, monografie, oborová překladová díla). Přihlášky viz níže.

 


Číst více...

Ediční rada UMPRUM

předseda
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

 

interní členové                                             externí členové
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.                 doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.                            PhDr. Hana Rousová
MgA. Maxim Velčovský                                 PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
                                                                       prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, dr.h.c.