Nakladatelství UMPRUM

akce Nakladatelství UMPRUM 

Divadlo ulice – uvedení knihy

Událost: 13. 10. 2021
výprodej 

VÝPRODEJ V GALERII UM OBNOVEN

Vytvořeno: 15. 9. 2021
festival 

Knihex 2021

Událost: 18. 9. 2021
gratulujeme 

Úspěch studentů a Nakladatelství UMPRUM v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2020

Vytvořeno: 9. 9. 2021
festival 

Tabook 2021

Událost: 3. 9. 2021 - 4. 9. 2021
projekt AGS 

Pohyb tvůrce

Vytvořeno: 4. 8. 2021
otevřeno do 31. 7. 

Obnovení prodeje knih v Galerii UM

Vytvořeno: 3. 6. 2021
publikační projekty 

výsledky dotačního řízení pro rok 2022

Vytvořeno: 20. 5. 2021
UKONČENO 

dotační řízení / ediční projekty 2022

Vytvořeno: 12. 4. 2021
co pro naše čtenáře chystáme? 

Ediční plán 2021

Vytvořeno: 10. 1. 2021
 

GALERIE UM DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA!!!

Vytvořeno: 2. 12. 2020

Ediční oddělení

Ediční oddělení / Foreign Publication Rights:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, sylva.mackova@umprum.cz

 

Harmonogram dotačního řízení
Vždy prosím sledujte aktuální vyhlášení a reflektujte příp. změnu termínu pro odevzdání přihlášek!

Termín pro podání žádostí o dotaci na rok 2023 proběhne v první polovině roku 2022. Nakladatelství si vyhrazuje právo na změnu termínu!

Je nutné věnovat pozornost vyplňování aktuální žádosti, a to včetně podrobného rozpočtu a dalších povinných příloh. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat. Přednostně jsou vybírány vědecko-výzkumné projekty, publikace pedagogů a studentů či absolventů UMPRUM, dále kvalitní a zásadní tituly mající souvislost s UMPRUM (sborníky, skripta, brožury, katalogy, monografie, oborová překladová díla). Přihlášky viz níže.

 

Ediční rada UMPRUM

předseda
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

 

interní členové                                             externí členové
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.                 doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.                            PhDr. Hana Rousová
MgA. Maxim Velčovský                                 PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
                                                                       prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, dr.h.c.

 

O nakladatelství

O NAKLADATELSTVÍ UMPRUM

Nakladatelství UMPRUM započalo ediční činnost rokem 1996 a za dobu své existence vydalo množství původních i překladových knih z oblasti teorie a dějin umění a další vědecky hodnotnou literaturu – monografie, výpravné bilingvní publikace, katalogy k výstavám, retrospektivní katalogy či tiskoviny související s různorodými aktivitami školy, např. příručky o knižní vazbě a typografickém písmu, skripta o módě… V roce 2017 vznikla v Nakladatelství UMPRUM Edice Dizertace P.S. (Post Scriptum), jejímž smyslem je vydávat výjimečné texty absolventů doktorských programů UMPRUM – Teorie a dějiny výtvarných umění a Výtvarná umění. V roce 2018 pedagogové UMPRUM Petr Krejzek a Pavla Pauknerová vytvořili Edici Katedra, jejímž prostřednictvím tak českým čtenářům naše nakladatelství zpřístupňuje kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Vzhledem k zaměření části ateliérů na grafický design či typografii jsou publikace Nakladatelství UMPRUM graficky výjimečné a inovativní. Ediční plán UMPRUM schvaluje sedmičlenná Ediční rada UMPRUM na základě transparentního výběrového dotačního řízení.

Dalšími projekty jsou publikační výsledky vědecko-výzkumné práce pedagogů, které vznikají jako výstupy v rámci Akademické a Studentské grantové soutěže UMPRUM nebo grantů Grantové agentury ČR, Ministerstva kultury ČR a jiných českých i zahraničních institucí.

Publikační výsledky Nakladatelství UMPRUM splňují přísná kritéria Registru informací o výsledcích (RIV), ve kterém jsou shromažďovány informace o výstupech projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků.

O prodeji knih Nakladatelství UMPRUM najdete informace v sekci Prodej knih Nakladatelství UMPRUM.