Nakladatelství UMPRUM

 

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok s knihami UMPRUM!!!

Vytvořeno: 13. 12. 2017
uvedení knihy 

Zobrazení bez reprodukce?

Vytvořeno: 21. 11. 2017
Jaký byl letošní Tabook? 

UMPRUM na Tabooku 2017

Vytvořeno: 3. 10. 2017
UMPRUM na Tabooku 

TABOOK 2017

Událost: 28. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Nakladatelství UMPRUM informuje… 

KNIHY UMPRUM K ZAKOUPENÍ V GALERII UM DO 15. ČERVENCE!!!

Vytvořeno: 21. 6. 2017
Jak bylo na Knihexu? 

UMPRUM na Knihexu 2017

Vytvořeno: 19. 6. 2017
nový časopis UMPRUM 

Open Sandwich

Vytvořeno: 15. 6. 2017
UMPRUM na knižním festivalu 

Knihex 2017

Událost: 17. 6. 2017
pozvánka 

Uvedení knihy prof. Mileny Bartlové a kolektivu autorů „Co bylo Československo“

Událost: 7. 6. 2017
pozvánka 

Křest autorské knihy Petera Faba Nail Art

Vytvořeno: 28. 4. 2017

O Nakladatelství UMPRUM

Ediční oddělení – kontaktní osoba / Foreign Publication Rights – contact person:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, sylva.mackova@vsup.cz

Dotační řízení je obvykle vyhlašováno jednou až dvakrát do roka (I. kolo v březnu, případně doplňující II. kolo v říjnu). Sledujte vždy prosím web, intranet či zprávy ve svých mailech.

Věnujte prosím též pozornost vyplňování žádosti včetně podrobného rozpočtu a všech dalších příloh. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat. Přednostně jsou vybírány projekty splňující kritéria RIV (podmínky Registru informací o výsledcích), publikace pedagogů a studentů UMPRUM, dále kvalitní a zásadní tituly mající souvislost s UMPRUM (sborníky, skripta, brožury, katalogy, monografie, překladová díla). Přihlášky viz níže.

 


Číst více...

Ediční rada UMPRUM

předseda
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

interní členové
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
MgA. Maxim Velčovský

externí členové
Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
PhDr. Hana Rousová
PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
prof. ak. mal. Rostislav Vaněk