Nakladatelství UMPRUM

výprodej zahájen 20. 9. 

VÝPRODEJ V GALERII UM

Událost: 15. 6. 2022
UMPRUM v září na Art Book Fair 

Art Book Fair 2022

Událost: 24. 9. 2022 - 25. 9. 2022
nominace MFDF Ji.hlava 

Kniha Ester Krumbachová nominována na Cenu za nejlepší dokumentární knihu 2022

Vytvořeno: 23. 6. 2022
gratulujeme k ocenění 

Civilizovaná žena - stříbrná medaile European Design Awards 2022

Vytvořeno: 21. 6. 2022
gratulujeme k ocenění 

Zlatá stuha 2022 pro autory knihy Co je vlastně design?

Vytvořeno: 17. 6. 2022
UMPRUM na Knihexu 

Knihex 2022

Událost: 18. 6. 2022
akce Nakladatelství UMPRUM 

Mýtus architekta / uvedení knihy

Událost: 26. 5. 2022
gratulujeme 

Nejkrásnější české knihy roku 2021 – výsledky

Vytvořeno: 24. 5. 2022
Jak může vypadat výzkum v různých uměleckých oborech? 

Postup jako výstup

Vytvořeno: 23. 5. 2022
publikační projekty 

výsledky dotačního řízení pro rok 2023

Vytvořeno: 11. 5. 2022
UKONČENO 

Výběrové dotační řízení na podporu edičních projektů pro rok 2023

Událost: 1. 2. 2022 - 22. 4. 2022

Ediční oddělení

Ediční oddělení / Foreign Publication Rights:
Sylva Macková (4. patro, č. d. 424b)
tel.: 251 098 121, sylva.mackova@umprum.cz

Harmonogram dotačního řízení

Vyhlášení dotačního řízení: předpoklad únor 2023
Uzávěrka pro podání žádosti o dotaci:
[Nakladatelství si vyhrazuje právo na změnu termínu!]

Věnujte prosím pozornost:
– správnému a úplnému vyplnění formuláře aktuální žádosti a rozpočtu;
– doložení všech povinných příloh;
– dodržení termínu uzávěrky pro podání žádosti o dotaci.
[Nesprávně nebo neúplně vyplněné žádosti a žádosti podané po uzávěrce nebudou přijaty!]

Kritéria pro výběr:
– vědecko-výzkumné projekty;
– publikace pedagogů, studentů či absolventů UMPRUM;
– učebnice, skripta, disertační práce doktorandů UMPRUM a výjimečné diplomové práce studentů UMPRUM;
– ostatní kvalitní a zásadní tituly, jejichž obsah se vztahuje k UMPRUM.

Ediční rada UMPRUM

předseda
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum

 

interní členové                                             externí členové
prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.                 doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.                            PhDr. Hana Rousová
MgA. Milan Pekař                                          PhDr. Jana Tichá, Ph.D.
                                                                       prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, dr.h.c.

 

O nakladatelství

O NAKLADATELSTVÍ UMPRUM

Nakladatelství UMPRUM započalo ediční činnost rokem 1996 a za dobu své existence vydalo množství původních i překladových knih z oblasti teorie a dějin umění a další vědecky hodnotnou literaturu – monografie, výpravné bilingvní publikace, katalogy k výstavám, retrospektivní katalogy či tiskoviny související s různorodými aktivitami školy, např. příručky o knižní vazbě a typografickém písmu, skripta o módě… V roce 2017 vznikla v Nakladatelství UMPRUM Edice Dizertace P.S. (Post Scriptum), jejímž smyslem je vydávat texty absolventů doktorských programů UMPRUM, a v roce 2018 Edice Katedra, jejímž prostřednictvím tak českým čtenářům zpřístupňujeme kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Pro rok 2021 jsme přichystali novou řadu, Edici Staří mistři, abychom představili výjimečné práce absolventů Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM.

Dalšími projekty jsou publikační výsledky vědecko-výzkumné práce pedagogů, které vznikají jako výstupy v rámci Akademické a Studentské grantové soutěže UMPRUM nebo grantů Grantové agentury ČR, Ministerstva kultury ČR a jiných českých i zahraničních institucí.

Publikační výsledky Nakladatelství UMPRUM splňují přísná kritéria Registru informací o výsledcích (RIV), ve kterém jsou shromažďovány informace o výstupech projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků. Ediční plán UMPRUM schvaluje sedmičlenná Ediční rada UMPRUM na základě transparentního výběrového dotačního řízení.