Cena Josefa Krásy 2017 pro Hanu Buddeus
Vytvořeno: 16. 5. 2018 od Nakladatelství UMPRUM

Vytvořeno: 16. 5. 2018

Cena Josefa Krásy 2017

 

Hana Buddeus obdrží Cenu Josefa Krásy za publikaci Zobrazení bez reprodukce?, kterou v loňském roce vydalo Nakladatelství UMPRUM a která je 1. svazkem nově vzniklé edice dizertačních prací. Slavnostní akce se koná ve čtvrtek 7. června 2018 v přednáškovém sále Národního technického muzea v Praze (Kostelní 42, Praha 7).

 Cena Josefa Krásy je udělována od roku 1991 badatelům do čtyřiceti let za významný počin v uplynulém roce. Kandidáty navrhují členové Uměleckohistorické společnosti (UHS), o držiteli rozhoduje výbor UHS tajnou volbou. Cena je slavnostně vyhlášena a předána vždy na valné hromadě UHS. Mezi oceněnými akademiky UMPRUM v uplynulých letech byli např. Martina Pachmanová, Filip Suchomel, Jindřich Vybíral, Kaliopi Chamonikola či Vít Havránek.