Martina Pachmanová má nominaci na cenu Magnesia Litera 2022 v kategorii Litera za naučnou literaturu za knihu Civilizovaná žena
Vytvořeno: 10. 3. 2022 od Nakladatelství UMPRUM

Nominace na cenu Magnesia Litera 2022

Litera za naučnou literaturu
Martina Pachmanová: Civilizovaná žena. Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (UMPRUM)
Jaroslav Rokoský: Útěk z Leopoldova I.-III. (Academia/ÚSTR)
Jan Žďárek: Ohroženi hmyzem? (Academia)

 

Vítězové budou vyhlášeni v neděli 10. dubna na Nové scéně Národního divadla.

Martina Pachmanová
Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury

Hlavním smyslem publikace je kriticky zhodnotit, jak různé podoby a poslání moderní/civilizované ženy – tedy ženy nezávislé, pracující a bojující, jež se svým vzhledem, chováním a produkcí měla oprostit od ženy staré epochy – reflektovali meziváleční umělci, designéři, architekti, fotografové, filmaři či publicisté, a to jak muži, tak ženy. Kniha ukazuje, jak se imperativ civilizovanosti a pokrokovosti, jemuž představitelky příslovečného „druhého pohlaví“ v době první republiky čelily jako tvůrkyně i jako konzumentky moderní kultury, promítal do dobových tuzemských diskuzí o modernismu, avantgardě a ženské otázce. Dokládá zároveň, jak mnohoznačná postava moderní civilizované ženy byla: jak pomáhala spoluutvářet novou ženskou identitu, avšak jak zároveň potvrzovala patriarchální a heterosexuální model společenského a kulturního uspořádání. Grafika Barbora Toman Tylová, Tibor Vizi, Toman Design. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.
……………………………………………
Martina Pachmanová je docentkou na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM. Ve své badatelské a kurátorské práci se soustřeďuje na moderní a současné umění, design a vizuální kulturu. Je editorkou a spolueditorkou řady knih (např. Ex-pozice, UMPRUM 2018), výstavních katalogů a desítek časopiseckých článků. Za publikaci Zrození umělkyně z pěny limonády (UMPRUM, 2013) získala Cenu F. X. Šaldy. Kromě monografií věnovaných současným českým umělkyním připravila rovněž publikace jejich meziválečných předchůdkyň.