dotační řízení / ediční projekty 2022
Vytvořeno: 12. 4. 2021 od Nakladatelství UMPRUM

Vyhlášení výběrového dotačního řízení
na podporu edičních projektů
pro rok 2022

 

Uzávěrka přijímání přihlášek:

 

pátek 30. 4. 2021

 

I. Věnujte prosím pozornost vyplňování aktuální přihlášky včetně všech příloh a dokumentu Podmínky udělení dotace. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat.

II. Předepsaný aktuální formulář a další informace najdete zde (vpravo) nebo na: https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi.

III. Ediční rada UMPRUM rozhodne o tom, zda byl projekt vybrán, v průběhu května. Výsledek tohoto řízení pak zveřejníme na webu a intranetu a vyrozumění o zařazení Vašeho projektu do edičního plánu Nakladatelství UMPRUM obdržíte též prostřednictvím e-mailové zprávy.

 

Konzultace možné po předchozí domluvě.

Sylva Macková
Ediční oddělení UMPRUM
e-mail: sylva.mackova@vsup.cz
tel. 251 098 121, mobil 739 304 051
kancelář ve 4. patře, č. dveří 424b