dotační řízení / ediční projekty 2021
Vytvořeno: 6. 8. 2020 od Nakladatelství UMPRUM

Vyhlášení výběrového dotačního řízení na podporu edičních projektů pro rok 2021

Uzávěrka přijímání přihlášek:
!!!PRODLOUŽENO DO PONDĚLÍ 7. ZÁŘÍ 2020!!!


Věnujte prosím pozornost vyplňování aktuální přihlášky včetně všech příloh a dokumentu Podmínky udělení dotace. Nedostatečně připravenými podklady se Ediční rada UMPRUM nebude zabývat.

Předepsaný aktuální formulář a další informace najdete zde (vpravo) nebo na: https://www.umprum.cz/web/cs/nakladatelstvi.

Ediční rada UMPRUM rozhodne o tom, zda byl projekt vybrán, v průběhu září. Výsledek tohoto řízení pak zveřejníme na webu a intranetu a vyrozumění o zařazení Vašeho projektu do edičního plánu Nakladatelství UMPRUM obdržíte též prostřednictvím e-mailové zprávy.

Konzultace možné po předchozí domluvě.

Sylva Macková, Ediční oddělení UMPRUM
e-mail: sylva.mackova@vsup.cz
tel. 251 098 121 / 739 304 051
kancelář ve 4. patře, č. dveří 424b