Ediční plán Nakladatelství UMPRUM pro rok 2018
Vytvořeno: 7. 2. 2018 od Nakladatelství UMPRUM

Nakladatelství UMPRUM vydalo knižní plán pro rok 2018. Těšit se můžete na 20 nových knižních projektů.

 

Letošní „osmičkový“ rok je příležitostí připomenout si řadu slavných i méně slavných událostí spojených s identitou našeho státu. V oblasti knih se nabízí k upomínce ještě jedno výročí. Je tomu totiž přesně 550 let, kdy v Mohuči zemřel Johannes Gensfleisch, řečený Gutenberg, vynálezce knihtisku. Vzpomínání na určitou „významnou“ událost nemusí být jen mechanický a neproblematický návrat k něčemu danému, ale zároveň i výzva promyslet ji znovu, obnovit ji či zrekonstruovat v jejím významu. Takové aktivní zacházení s pamětí se dotýká minulosti, budoucnosti i současnosti jako něčeho nesamozřejmého. Může vést ke kritickému rozkrývání historických „faktů“ (např. tázáním, do jaké míry je Gutenberg jediným a privilegovaným autorem knihtisku), k tvořivému přemítání nad alternativami dalšího vývoje čili „možnými světy“ (nešlo by to i jinak, např. bez tiskové formy?), anebo – u tisku knih stejně jako v případě existence demokratického státu – k prostému uvědomění a tím znovu zpřítomnění jednoduchého radostného prožitku, že ho máme…

Budiž nám té radosti přáno.

 Mgr. Cyril Říha, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum