Ex-pozice
Vytvořeno: 15. 6. 2018 od Nakladatelství UMPRUM

UVEDENÍ KNIHY EX-POZICE

 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás srdečně zve na uvedení knihy Ex-pozice, kterou připravil kolektiv autorek a autorů Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pod vedením Martiny Pachmanové.

Termín konání: 20. června 2018 od 18 hodin
Místo: Café Jedna, Veletržní palác, Národní galerie, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Tuto novinku si budete moci na místě zakoupit s 30% slevou. Těšíme se na setkání...

O knize:

Martina Pachmanová (ed.)
Ex-pozice: O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury
Sborník Ex-pozice je věnovaný aktuálním otázkám spjatým se stálými expozicemi výtvarného umění a vizuální kultury. Je výsledkem týmové práce studenek a studentů Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Muzea umění se v posledních bezmála dvaceti letech stala v oboru dějin umění a vizuální kultury důležitým tématem: muzejní tradice je z různých hledisek podrobována kritickému zkoumání. K akviziční činnosti, vystavování a prezentaci se přistupuje nejen jako k jednomu ze způsobů historizace artefaktů a k formě estetického prožitku, ale rovněž jako ke společenským a ideologickým praktikám a nástrojům moci. Jakkoli rozsáhlá je zahraniční literatura právě na poli muzejnictví a muzeologie, je překvapivé, jak málo pozornosti se v ní věnuje stálým či dlouhodobým expozicím. V českém prostředí se muzeum jako místo interdisciplinárního a kritického zkoumání do centra některých odborníků zásadněji dostává až v posledním desetiletí. Smyslem sborníku, jehož záběrem je nejen prezentace, ale rovněž vnímání sbírkových předmětů v galerijních a muzejních expozicích a jejich propagace v českém prostředí i v zahraničí, je alespoň dílčím způsobem přispět ke zlepšení této situace. Kromě studentských příspěvků jsou ve sborníku rovněž texty vynikajících zahraničních odbornic a odborníků - Márie Oriškové, Khadije von Zinnenburg Carroll, Danielle Rice, Helen Charman a  Karla-Siegberta Rehberga. Grafika Róbert Szabó
……………………………………………
Doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D. je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Působí na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM, kde vede mj. kurz Muzeum a kurátor. Specializuje se na moderní a současné umění v kontextu genderu a feminismu, rovněž se věnuje teorii designu. Je autorkou, spoluautorkou či editorkou mnoha publikací, např. Zrození umělkyně z pěny limonády (UMPRUM 2013), Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), Z Prahy až do Buenos Aires (UMPRUM 2014), Věci a slova (UMPRUM 2014), Budování státu (UMPRUM 2015).