Jan Kolský: Za Zelenou liškou
Vytvořeno: 11. 1. 2019 od Nakladatelství UMPRUM

Vytvořeno: 11. 1. 2019

V úterý 15. 1. 2019 od 19 hodin proběhne v Galerii Etc. křest novinky Nakladatelství UMPRUM publikace Za Zelenou liškou. Kniha Jana Kolského zkoumá byt a ateliér přední osobnosti Československé nové vlny Ester Krumbachové na základě vzpomínek pamětníků a pozůstalosti, která je předmětem uměleckého a uměleckohistorického výzkumu.

úterý 15. 1. 2019 od 19 hodin

Galerie Etc., Sarajevská 16, Praha 2

 

Kniha Za Zelenou liškou zkoumá byt a ateliér přední osobnosti Československé nové vlny Ester Krumbachové na základě vzpomínek pamětníků a pozůstalosti, která je předmětem uměleckého a uměleckohistorického výzkumu. Kniha si tento byt bere jako na výchozí pozici, ze které sleduje myšlení a tvorbu režisérky, kostýmní výtvarnice, scenáristky a literární a výtvarné umělkyně Krumbachové, ale také její životní situaci a dobový kontext. Ester Krumbachová v tomto bytě od začátku 60. let do své smrti v roce 1996 nejen žila, ale také byl místem každodenní práce a pracovních i soukromých setkávání se s přáteli a spolupracovníky. Zvláště pak s příchodem normalizace a omezením možností práce ve filmovém průmyslu, kdy Krumbachová byla v tzv. vnitřním exilu. Byt také získal svou důležitost skrze Krumbachové realizace, ve kterých se menších nebo větších fragmentech, jako v jejím autorském filmu Vražda Ing. Čerta, objevuje. Kniha prezentuje obraz Krumbachové života a práce z perspektivy jejího bytu skrze komponovaný rozhovor s jejími přáteli a spolupracovníky a digitální obrazy, kde se 3D rekonstrukce bytu mísí s fotografiemi pořízenými jeho návštěvníky a obyvateli.

 

Grafický design Anežka Minaříková. Úvod Edith Jeřábková. Vychází v české a anglické jazykové mutaci v Nakladatelství UMPRUM v roce 2018.