Jaroslav Benda
Vytvořeno: 4. 11. 2019 od Nakladatelství UMPRUM

UVEDENÍ KNIHY JAROSLAV BENDA (1882–1970)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás srdečně zve na uvedení publikace Jaroslav Benda (1882–1970), kterou spolu s kolektivem autorů k vydání připravila Petra Dočekalová. 

Harmonogram akce, která se uskuteční v úterý 12. listopadu 2019:
v 17 h - přednáška, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, m. č. 305 (3. patro);
v 18 h - slavnostní uvedení, kavárna Času dost, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (vstup přes zahradu UPM z ulice Široká).

Publikaci slavnostně uvede paní Šárka Šilarová, vnučka Jaroslava Bendy.

 

O knize:
Tato publikace představuje Jaroslava Bendu jako typografa. Vzhledem k jeho celoživotnímu zájmu o knihy a písmo je jeho dílo zpracováno z pohledu písmařského. Jedná se o jediný úsek, který Bendu provázel ve všech etapách a odvětvích jeho tvořivé činnosti a dosud nebyl zpracován. Hlavní část knihy tedy tvoří rozbor Bendových děl, na nichž se typografie objevuje. Zbylé široké spektrum Bendovy práce, která tak úzce nesouvisí s typografií, je v knize zařazeno do delší úvodní kapitoly, prezentující příklady za ostatní. Klíčem k sestavení možného přehledu díla pro nás byly Bendovy paměti Léta s Umělci (1969) a O letech práce a přátelství (1962), z nichž jsme se pokusili převést řadu Bendových citací nejpřesněji popisujících okolnosti vzniku i následný osud jeho návrhů a děl. Grafika Radek Sidun. Vychází ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.