Karel Císař: Signatury všech věcí – uvedení knihy
Vytvořeno: 30. 11. 2021 od Nakladatelství UMPRUM

Vysoká škola uměleckoprůmyslová / Nakladatelství UMPRUM v Praze Vás srdečně zve v úterý 7. 12. 2021 v 18 hodin na uvedení publikace Signatury všech věcí / Poznámky k teorii moderního a současného umění, jejíž autorem je Karel Císař.

 
Akce se koná v budově Technologického centra Mikulandská UMPRUM, Mikulandská 134/5, 110 00 Praha 1.
 
Namístě si můžete knihu zakoupit s 30% slevou, a to včetně autorovy předchozí publikace Obrazy a předobrazy.
 
O knize a autorovi:

Vede-li Oswald Croll ve spisu o signaturách z počátku 17. století analogii mezi hvězdami a rostlinami, neboť „každá hvězda na nebi není nic jiného než duchovním a chaotickým způsobem předvytvořená rostlina, která ji zde na zemi představuje“, vlastně tím předjímá metodu zkoumání, kterou užívá Michel Foucault v polovině 20. století, když pomocí příkladu Panoptikonu vyvozuje nové uspořádání moci. Podobnou metodou zkoumání jsou v různé míře vedeny také texty předkládané knihy. Ať už se věnují rozporu mezi ikonickým a indexickým zobrazováním v moderním a předmoderním umění, fenomenologickým a antropologickým výkladům amerického minimalismu, „smrti autora“ spojované s postmoderním obratem, ve skutečnosti však ovlivněné dobovou interpretací antické tragédie, paralelám surrealismu a fenomenologie nebo vzájemným vztahům mezi projekty dekolonizace a pozdní fenomenologie, vždy nalézají nečekané souvislosti mezi zdánlivě rozpornými teoriemi moderního a současného umění.

Karel Císař je teoretik umění. Působí na Katedře teorie a dějin umění Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Knižně publikoval mj. výstavní katalogy Věci, o kterých s nikým nemluvím (2010), Stav věcí (2012), Obrazy a předobrazy (2019) a soubor esejů Abeceda věcí. Poznámky k modernímu a současnému umění (2014), za nějž byl nominován na Cenu F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky za rok 2014.

Těšíme se na setkání s Vámi.
 
Upozornění: Vstup podléhá momentálním vládním nařízením týkajících se splnění podmínek bezinfekčnosti.
  


 

Karel Císař
Signatury všech věcí
Poznámky k teorii moderního a současného umění


Připravovaná publikace navazuje na podobně koncipovanou knihu Abeceda věcí. Zatímco však v předchozí monografii se Karel Císař pokusil překonat zažité stereotypy, například izolovanost českého moderního a současného umění či nemožnost diskutovat význam českého umění pojmovým aparátem, který vznikl v jiné kulturní situaci, v následujícím souboru se autor zaměřuje na stereotypy v teorii umění. Na základě detailní analýzy významných textů domácích i zahraničních teoretiků například hájí indexičnost moderního umění u Rosalind Kraussové, hledá analogii mezi antropologickou interpretací minimalismu Petra Rezka a zároveň u Didi-Hubermanna, odkazem na kulturní antropologii Jeana-Pierra Vernanta vyvrací postmoderní výklad Barthesova eseje „Smrt autora“, nebo odhaluje dekonstruktivní aspekty v domácích i zahraničních interpretacích surrealismu a poukazuje na stejný zájem o radikální obnovu ontologie mezi zdánlivě rozpornými projekty dekolonizace Frantze Fanona a pozdní fenomenologie Maurice Merleau-Pontyho. Kniha je určena nejen teoretikům umění, ale svými přesahy do dějin umění a filozofie chce oslovit i čtenáře z dalších oborů. Grafika Petr Bosák, Robert Jansa.
……………………………………………
Karel Císař působí na UMPRUM. Zabývá se teorií moderního a současného umění a dějinami fotografie. Jeho studie a kritiky vyšly mj. v časopisech Camera Austria a Texte zur Kunst. Knižně publikoval např. Obrazy a předobrazy (UMPRUM 2019) a Abeceda věcí (UMPRUM 2014), za niž byl nominován na Cenu F. X. Šaldy.