Abeceda pro Futuru
Vytvořeno: 3. 8. 2021 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Jan Brož (ed.), Michal Landa, Michal Novotný
Abeceda pro Futuru
Publikace, jejímž tematickým rámcem je vztah mezi grafickým designem a volným uměním, je extenzí autorovy doktorské práce. Publikace je specifickým manuálem – uzavřením a rekapitulací projektu identity Centra pro současné umění Futura, na němž autor spolupracoval pět let. Knížka též obsahuje rešerše a reflexe tématu identit kulturních institucí, představuje výsledky a především proces tvorby identit, jež jsou spjaty s konkrétními tvůrci, umělci, kurátory nebo spolupracovníky, aluze z historie grafického designu či výtvarného umění a technických postupů, písmových vzorníků, tedy také neautorských vizuálních materiálů. Zvláštní pozornost je věnována adekvátnímu výtvarnému a technickému zpracování. Grafika Jan Brož a Michal Landa (Parallel Practice).
……………………………………………
Jan Brož, absolvent AVU a Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM, je spoluzakladatelem studia Parallel Practice. Za svou tvorbu získal např. v rámci Nejkrásnější knihy za rok 2015 Cenu pro mladé tvůrce do 30 let, či Cenu Českých center na 27. mezinárodním bienále grafického designu Brno (2016). V současné době působí na FAMU. Graficky se podílel na knize Druhá příroda / Second Nature (UMPRUM 2014).
……………………………………………
Michal Landa, absolvent Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM, je grafický designér se specializací na budování korporátní identity. Jeho praxe je založena na koncepčním, typografickém a inženýrském stylu. Je spoluzakladatelem studia Parallel Practice. Roku 2020 se podílel na skupinovém výzkumném projektu Adjacent Possible.
……………………………………………
Michal Novotný je ředitelem Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Praha, působí též jako asistent Ateliéru malby UMPRUM. V letech 2011–2018 byl ředitelem Centra pro současné umění FUTURA v Praze. Od roku 2016 do roku 2018 působil jako koncepční dramaturg a externí kurátor v Městské galerii Plato v Ostravě. Mezi jeho výrazné nezávislé výstavní projekty patří série skupinových výstav Orient (Kim?/Riga, BOZAR/Brusel, Bunkier Sztuki/Krakov), Orient2 (Kunsthalle/Bratislava), Orient V (GHMP/Praha).