Adéla Matasová: Interface 2014–2017
Vytvořeno: 21. 3. 2019 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Jan Kratochvil (ed.)
Adéla Matasová: Interface 2014–2017

Katalog Adéla Matasová: Interface 2014–2017 je cyklem souborných výstav prací studentů Adély Matasové, jedné z klíčových osobností českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Její osobitá vize formovala řadu výrazných umělců napříč několika generacemi (Jiří Černický, nebo Matasové dlouholetý asistent Pavel Kopřiva). Publikace zahrnuje dokumentaci společně realizovaných výstav prostřednictvím fotografií a je tak jakousi sondou do proměnlivé sítě tohoto bohatého autorského uskupení. Autoři textů: Charlotta Kotíková, emeritní kurátorka Brooklynského muzea v New Yorku; Martina Pachmanová, teoretička a kurátorka současného umění působící na VŠUP v Praze; Jen Kratochvil, nezávislý kurátor. Grafika Tomáš Moravec. Vychází s podporou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Galerie Klatovy / Klenová.
……………………………………………
Jan Kratochvil vystudoval estetiku na Filozofické fakultě MU v Brně, poté teorii umění na UMPRUM. Věnuje se kurátorství a umělecké kritice. Pravidelně spolupracuje s Artalk.cz a A2. V roce 2017 se podílel na projektu Moving Image v Národní galerii Praha, kde se zaměřil na současný film, video a další podoby „pohyblivého obrazu“ v novodobém světovém umění.