Codex Aigas / We Came in Peace for All Mankind
Vytvořeno: 30. 9. 2020 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Jan Čumlivski, Juraj Horváth, Michaela Kukovičová (eds.)
Codex Aigas / We Came in Peace for All Mankind
Soubor autorských knih z Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003–2018
Tato česko-anglická publikace mapuje historii vydávání tiskovin, které vznikly na půdě Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM ― autorské knihy, komiksy, ziny, ilustrované texty, experimentální zlomky a noviny, individuální i kolektivní projekty. Jde o podstatné ukázky z nedávných dějin ateliéru, kniha však obsahuje také soupis všech autorských tiskovin v tomto ateliéru vzniklých. Soubor doplňují texty Jana Rouse, Juraje Horvátha a Jana Čumlivského, rozhovory s dílenskými mistry Katedry grafiky, fotografie dílen, přehled absolventů. Grafická úprava Jan Čumlivski a Juraj Horváth. Vychází s podporou Nadačního fondu Miroslava Šaška.
……………………………………………
Jan Čumlivski je grafický designér a typograf. Realizoval autorské knihy Kvartira 77, Palmáre, Union – Ideální Stát, Kolchoz 2047, Střed / The Core a další. Nyní je asistentem Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM.
……………………………………………
Juraj Horváth je vedoucím Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM. Věnuje se kresbě, grafice, grafickému designu, ilustraci a vydávání knih pro děti a mládež v nakladatelství Baobab. Stojí za pouličním projektem Poprosvet. Od roku 2000 je autorem vizuálního stylu MFDF Ji.hlava. Ilustroval a graficky upravil desítky knih. Mnohokrát získal ocenění Nejkrásnější česká kniha. Je zakladatelem knižního festivalu TABOOK.
……………………………………………
Michaela Kukovičová je odbornou asistentkou Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM. Věnuje se knižní a časopisecké ilustraci, animaci i režii videoklipů a krátkých filmů. Vede dětské výtvarné dílny. Spolupracuje s grafickým studiem ReDesign. Za knihu To je Praha obdržela čestné uznání na prestižním festivalu Bologna Children’s Book Fair.