Dědictví. Tradice, inovace móda
Vytvořeno: 14. 10. 2016 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Alice Klouzková (ed.)
Dědictví. Tradice, inovace, móda / Heritage. Tradition, Innovation, Fashion
Cílem publikace je prezentovat výsledek doktorského studia Alice Klouzkové v Ateliéru módní tvorby UMPRUM. Tématem jsou tradiční české a moravské textilní techniky a jejich využití v současném oděvním designu. Autorka chce dokázat, že tyto techniky nejsou odsouzeny k zániku, ale mohou existovat i jako funkční součást soudobého oděvního designu. Hlavní důraz klade na představení současného inovativního využití každé techniky. Kniha vzniká v návaznosti na výstavu, která proběhne v listopadu a prosinci roku 2016 v Galerii UM. Grafika Adam Uchytil.
……………………………………………
MgA. Alice Klouzková je absolventkou UMPRUM, kde také působila jako odborná asistentka Ateliéru módní tvorby. Spolu s Janou Jetelovou založila v roce 2005 oděvní značku Sistersconspiracy, v níž se zaměřují především na autorské pánské kolekce.