Dolby 307. Katalog Ateliéru malby UMPRUM 2010–2017
Vytvořeno: 9. 5. 2017 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Eva Skopalová (ed.)
Dolby 307. Katalog Ateliéru malby UMPRUM 2010–2017
V knize Dolby 307 představujeme Ateliér malby UMPRUM a též jeho teoretické zázemí. Hlavní akcent je kladen na období mezi lety 2010–2017 a na soudobou diskuzi, co znamená „médium malby“. Ačkoli současní malíři přesahují svými díly plátno jako takové, malba si stále v jádru zachovává svůj formální základ. V knize se jako koláž prolínají rozhovory se současnými (německými) malíři a překladové teoretické (David Joselit, Sebastian Egenhofer) i beletristické (Michel Houellebecq) texty. Cílem je ukázat malbu nejen jako statický obraz v ploše, ale také jako živé médium. Práce studentů, kteří prošli Ateliérem malby pod vedením Jiřího Černického a Marka Meduny, tak jsou v knize konfrontováni s tím, co všechno může malba znamenat a jak odlišné mohou být její podoby. Grafika Štěpán Marko. 
……………………………………………
Mgr. Eva Skopalová je doktorandkou v Ústavu pro dějiny umění FF UK a též dokončuje magisterské studium teorie a dějin současného a moderního umění na UMPRUM. Pravidelně publikuje v časopisech Art+Antiques, A2, Umění. V roce 2016 připravila pro Galerii UM výstavu a katalog pod názvem „Per astra ad monstra“.