Ruční slepotisk a zlacení
Vytvořeno: 23. 11. 2016 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Anna Pleštilová (ed.)
Ruční slepotisk a zlacení.
Uvedení do technologie a historické inspirace
​​Publikace navazuje na digitalizaci knihařských tlačítek, která proběhla v roce 2014 v rámci grantového projektu a jejímž výstupem je elektronická databáze všech motivů dílny UMPRUM, sloužící k ​tvorbě návrhu výzdoby knižní vazby v počítačovém grafickém programu. Je určena pro studenty i odbornou veřejnost a je koncipována jako úvod do problematiky kdysi významné, dnes však již téměř nepoužívané technologie ručního zlacení a slepotisku. Zabývá se původem sbírky UMPRUM, jejím dosavadním využitím a také jejím potenciálem v současnosti. Popisuje vývoj výzdoby knižních vazeb zlacením a slepotiskem, tradiční postup práce s nástroji, dotýká se vývoje ornamentu a ornamentální výzdoby. Smyslem studie je uchování povědomí o jedné z nejstarších technik výzdoby knižních desek v Evropě a inspirace k její renesanci v rámci školní dílny.
……………………………………………
MgA. Anna Pleštilová, absolventka Ateliéru tvorby písma a typografie na UMPRUM, v současné době dokončuje dizertační práci ​zaměřenou na autorské knihy na našem území. Je editorkou nakladatelství Bylo nebylo. Knižní vazbě se věnovala nejprve ​okrajově v rámci vlastní tvorby, posléze si řemeslo oblíbila a dnes s ním experimentuje v kombinaci s technologiemi průmyslu.