Filozofie těla
Vytvořeno: 25. 4. 2017 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Helena Jarošová
Filozofie těla – klíč k hlubšímu chápání vztahu těla a šatu
2. doplněné a revidované vydání

Nerozsáhlý text poukazuje na jiný než věcný pohled na oděv a též obvykle věcně chápaný obsah módních změn. Obrací pozornost na tělo, především na tělo subjektivní, prožívající, činí jej výchozím bodem interpretace oděvu jako významné složky osobní aparence i širších kulturních a životních konceptů (dandysmus), oděvních kódů a módních změn. Úvaha je rozvržena do čtyř témat: 1. Jak rozumět tělu a jeho šatu, 2. Být sám sebou tělesně, 3. Já – tělo, druhý, svět, 4. Tělo a oděv – pásmo esteziologických změn. Text jako úvod do filozofie těla a oděvu je primárně určen pro studenty oděvního designu a módní tvorby na vysokých školách (např. na UMPRUM akreditovaný předmět teorie módy). Může být užitečný i pro studující scénického kostýmu, herce apod. Grafická podoba Štěpán Marko.
……………………………………………
PhDr. Helena Jarošová, Ph.D., vyučuje na UMPRUM sociologické, psychologické a filozofické teorie fenoménu módy a dějiny evropského kostýmu a módy 17.–20. století.