Petr Krátký (ed.)
Galerie 207
Katalog mapuje jednu dekádu Galerie 207, která vznikla v roce 2008 v Ateliéru intermediální konfrontace jako výstavní a pedagogická platforma na akademické půdě UMPRUM. Zprvu se jednalo o ateliérovou iniciativu, která se zanedlouho etablovala jako jedna ze stěžejních na umělecké scéně a posléze se osamostatnila i v rámci školy. V říjnu 2018 tomu bude deset let od zahájení provozu. Koncepce knihy a její grafické zpracování je odvozeno od konkrétní formy galerijní činnosti a její profesionalizace, reprezentované lineárním řazením výstavních projektů nepřetržitou řadou od nejstaršího po nejmladší. Grafika Anežka Hrubá Ciglerová.
……………………………………………
MgA. Petr Krátký vede nezávislou Galerii 207 při UMPRUM. S prací Pentaton se dostal do finále mezinárodní soutěže Szpilman Award, v roce 2014 pak bylo Krátkého portfolio zařazeno galerií Chimera project mezi deset nejzajímavějších profilů na internetové platformě works.io.