Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let
Vytvořeno: 4. 4. 2018 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha (eds.)
Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. let
Jedná se o druhé vydání knihy z roku 2007. Do publikace, která zůstává v obsahově nezměněné podobě, je navíc vložen reprint plakátu původně doprovázejícího úspěšnou stejnojmennou výstavu, zahájenou v Galerii Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze 2. října 2007. Po více než deseti letech tak může čtenář názorně posoudit, co se v této oblasti a její reflexi změnilo a co přetrvává. A to i na následující anotaci, která původní knižní vydání doprovázela: Předmětem knihy, která může sehrát roli katalogu výstavy i samostatné knižní publikace, je zkoumání sídlištního životního stylu, bytové a spotřební kultury 70. let. Na sídlišti doposud žije více než třetina obyvatel České republiky, proto tento způsob života a jeho estetický kontext nelze ignorovat. Masová výstavba panelových sídlišť a typizovaných rodinných interiérů husákovského 3+1 představuje specifický fenomén, vycházející z konkrétní politické situace a komunistické ideologie normalizačního období Československa. Jedná se bezpochyby o kontroverzní a komplexní téma, kterému v rámci studia dějin architektury, designu a estetiky – kromě apriorního odporu, lhostejnosti a hanlivých přívlastků – nebyl doposud věnován prostor k hlubšímu zkoumání. Součástí historického výzkumu v oblasti umění, designu, masové spotřební i bytové kultury je nejenom oblast vysokých, obecně pozitivně přijímaných stylových epoch, ale také projevů nejednoznačných. Zkoumání běžného, masově rozšířeného stylu vypovídá o historii země často mnohem autentičtěji než vrcholné projevy designu. Sídlištní kultura je významným dobovým jevem; jejím záměrným potlačováním se vystavujeme nebezpečí, že postupně z paměti vytěsníme celé vrstvy historie jen proto, že v následné době nebyly populární. Kniha předkládá jednotlivé „záběry“ různých vrstev života 70. let, v nichž se uplatňuje sídlištní architektura a design. Sestavením těchto „záběrů“ pohybujících se v různých měřítkách (od urbanistického kontextu, přes typologii bytů, standardní vybavení jednotlivých místností po detail) jsme chtěli zachytit úhrnnější obraz bytové kultury „Husákovy éry“. Publikace chce reflektovat především estetiku každodennosti, běžný, lidový styl této doby. Grafika Jan Čumlivski.
……………………………………………
Doc. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy, spoluautorkou knih Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), Věci a slova (UMPRUM 2014), Tam a zpátky (UMPRUM 2015), Modfolk (UMPRUM 2015) nebo monografie OCH! Logika emoce (UMPRUM/MG 2016). Je spolueditorkou 1. českého vydání spisu Gottfrieda Sempera Věda, průmysl a umění (UMPRUM 2016) a dále spoluautorkou výstavního katalogu Knihovna (UMPRUM 2018).
……………………………………………
Mgr. Cyril Říha, Ph.D. zastává na UMPRUM od roku 2015 funkci prorektora pro vědu a výzkum. Také zde na Katedře teorie a dějin umění působí jako odborný asistent pro obor estetika a teorie umění s přesahem do současné architektury. Je editorem knížky, věnované Janu Rousovi, Nefoťte mě před knihovnou (UMPRUM 2009) a spoluautorem publikace Tam a zpátky (UMPRUM 2015) či katalogu Budování státu (UMPRUM 2015).