Edice A2 UMPRUM / A2 Index
Knížka Ateliéru architektury II je shrnutím výsledků výukového programu a posouzení taktik výuky a socializačních triků se záměrem vytvořit motivační, komunikační a pracovní prostředí pro studenty a pro jejich co nejefektivnější profesní vývoj. Je pohledem zpět a kritickým zhodnocením smyslu práce určeným jak pro studenty, tak pedagogy. Obsahem je celé spektrum témat, prezentovaných specifickými ukázkami individuálních výkonů jednotlivých studentů. Součástí pak jsou též reakce a recenze osobností architektonického a pedagogického prostředí (Sami Rintala, Adam Gebrian, Tomáš Novotný).
……………………………………………
Ateliér architektury II: kompletní architektura – celé spektrum architektonických dovedností s přesahy do souvisejících oborů. Architektura v co možná nejširších souvislostech. Současná či futuristická architektura s věcným vztahem k realitě. Svoboda, zodpovědnost…