Infekce 2001–2021
Vytvořeno: 1. 10. 2021 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Václav Jirásek
Infekce 2001–2021

Infekce je album aktuální, ačkoli dvaceti lety od vlastního zrodu usvědčené z nadčasovosti. Fotografie začaly vznikat v roce 2001 jako dialog umělce-fotografa Václava Jiráska a vydavatele Dana Trávníčka. Pro jednoho terapie, pro druhého esteticko-kritické vyjádření, setkávání v krajině ve svatebním obleku s igelitkami na nohou a rouškou na obličeji nakonec překlenula dva roky. Obrazy používaly tehdejší koronavirovou epidemii SARS k vizualizaci odtržení jedince od svého prostředí, ale kombinace abstraktně globální hrozby a absurdity pytlíků od svačiny vyvolávaly i vzpomínky na státem sponzorovanou paranoiu studené války. Až nyní je zřejmé, že Infekce předznamenala hlavně mnohé rysy současnosti – excesy konzumu, zamoření plasty, pesticidy a dalšími životu nepřátelskými prostředky, proliferaci duševních poruch a dalších civilizačních chorob a konečně absenci sounáležitosti a kolektivní nepřipravenost člověka ztraceného osobně i druhově na celoplanetární problémy. Editorem publikace je Michal Nanoru. Grafika Mikuláš Macháček. Vychází v české a anglické jazykové mutaci v koedici s Eastern Front a za finančního přispění Daniela Trávníčka.
……………………………………………
Václav Jirásek byl na přelomu 80. a 90. let vůdčí osobností umělecké skupiny Bratrstvo. Mezi jeho nejvýznamnější projekty patří dokumentace těžkého průmyslu Industria (2006) či rozsáhlá kolekce fotografií vraků Auta (2019); věnuje se mikulášskému létání na Valašsku nebo „šmelcovním“ aktivitám na zámku Kuřívody. Od roku 2018 je spolu se Štěpánkou Stein vedoucím Ateliéru fotografie II.