Klasifikace typografických písem latinkových
Vytvořeno: 27. 5. 2019 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

K dostání v Galerii UM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1) vždy v době otevření výstavy mezi 10 a 18 hodinou (kromě neděle).

Dále na e-shopu Revolver Revue: http://revolverrevue.cz/e-shop.

Jan Solpera
Klasifikace typografických písem latinkových / Classification of Typefaces of Latin Origin
Nové, samostatné vydání legendární práce (jako příloha Revolver Revue č. 77 vyšla v roce 2009) v českém a anglickém jazyce. Klíčový pramen pro všechny zájemce o svět písma. „Tato klasifikace, tedy způsob třídění písma, je odrazem množství písmových tvarů, které nás obklopují. Při respektování všech historických skutečností vychází především z výtvarného charakteru liter. Jakémukoli zájemci o svět písma, tedy nejen grafickým designérům, usnadní orientaci v nepřehledném množství existujících fontů. Jen konstatuje, jaký má určitá abeceda charakter. Nehodnotí je, nenadřazuje jednu nad druhou. Vychází z faktu, že všechna latinková písma, a to nejen ta určená pro použití v tisku, se dají rozdělit do tvarově odlišných skupin. Není rozhodující, jsou-li škaredá nebo krásná, čitelná či nečitelná.“ (Jan Solpera)
Vydává Revolver Revue ve spolupráci s UMPRUM.
……………………………………………
Jan Solpera je významný tvůrce písma, typograf, grafik, pedagog a odborný publicista. Na UMPRUM, kterou v letech 1959–1965 vystudoval (Ateliér Františka Muziky), pak též vyučoval nauku o písmu a stal se vedoucím Ateliéru knižní grafiky a písma.