Knihovna / The Library
Vytvořeno: 30. 1. 2018 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová
Knihovna. Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library. Books and eBooks, Collections and Databases
Publikace, koncipovaná jako doprovodný katalog ke stejnojmenné výstavě, představuje analytický a zároveň vizionářský pohled na to, jaké knihy byly a jaké v budoucnu být mohou. Výstava i katalog na straně jedné představují vybrané publikace z fondu knihovny UMPRUM (škála zahrnuje staré akvizice či publikace významné z hlediska dějin typografie a grafického designu – např. autoři Jones, Muybridge, Moholy-Nagy, Le Corbusier, Sutnar, Tschinkel, Hoffmann, Dreyfuss, atd.). Na straně druhé jsou zahrnuty digitální interpretace těchto knižních artefaktů, které byly realizovány ve spolupráci se studenty Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace. Tyto projekty naznačují možnosti „distančního“ čtení, ilustrují, jak nové technologie proměňují ustálený (analogový) způsob konstrukce knižní formy a ovlivňují způsoby čtení knih. Okruh výstupů zahrnuje práci s virtuální a rozšířenou realitou, návrhy interaktivních rozhraní, databázových prostředí, prototypů aplikací atd. Pozornost je věnována také historii knihovní sbírky UMPRUM a otázkám, jež digitální média otevírají na obecnější rovině knihovnických systémů. Grafika Anežka Hrubá Ciglerová.
……………………………………………
Doc. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy, spoluautorkou knih Zlínská umprumka (UMPRUM 2013), Věci a slova (UMPRUM 2014), Tam a zpátky (UMPRUM 2015), Modfolk (UMPRUM 2015) nebo monografie OCH! Logika emoce (UMPRUM/MG 2016). Je spolueditorkou 1. českého vydání spisu Gottfrieda Sempera Věda, průmysl a umění (UMPRUM 2016).
……………………………………………
Mgr. Pavla Pauknerová, Ph.D. absolvovala doktorandské studium na UMPRUM, kde přednáší o dějinách grafického designu a experimentálních polohách současné designérské praxe. Ve spolupráci s grafickým designérem Richardem Jarošem sestavila publikaci Nejen kruhy – Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací (UMPRUM 2017).