Edith Jeřábková, Dominik Lang (eds.)
Lapidárium
Kniha je syntézou výstavního katalogu, sborníku odborných textů a publikací pro studenty sochařství. Jejím záměrem je vyplnit znatelnou mezeru v odborné literatuře, která se zabývá současným českým sochařstvím v kontextu zahraničních teoretických textů. Shrnuje aktuální a dosud nepublikované texty reflektující médium sochařství a vychází ze zkušenosti mezigenerační spolupráce na ateliérovém výstavním projektu. I z edukativního pohledu tak naplní ideální výstup vysokoškolského ateliéru jako laboratoře iniciující nová témata a pohledy teorie na konkrétní segment volného umění. Kromě úvodních textů vedoucích Ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové katalog nabídne překlady relevantních zahraničních článků, texty předních odborníků (Milena Bartlová, Terezie Nekvindová, Fionn Meade, Jana a Jiří Ševčíkovi) a studentů Ateliéru sochařství. Nebudou chybět rozhovory s předními sochaři a bohatá obrazová dokumentace. Grafické řešení Petr Babák a Lukáš Kijonka.
……………………………………………
Mgr. Edith Jeřábková, kurátorka a kritička. Zabývá se interpretací témat současného umění prostřednictvím výstav a jeho reflexí v kritických textech pro odborné časopisy, publikace a katalogy. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních třiceti let. Od roku 2011 spolu s Dominikem Langem vede Ateliér sochařství UMPRUM.
……………………………………………
MgA. Dominik Lang, od roku 2011 vedoucí Ateliéru sochařství UMPRUM, je významným českým umělcem. V roce 2013 získal prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého. Velký ohlas sklidila jeho instalace „Spící město“ pro národní pavilon na 54. ročníku Bienále v Benátkách. Lang se ve svých dílech opakovaně zabývá českým modernismem a demonstruje svůj vlastní přístup k dějinám umění. Ve svých instalacích zkoumá komplexní vztahy mezi objektem a pozorovatelem a objektem a prostorem.