Vendula Hnídková
Národní styl. Kultura a politika / National Style. Arts and Politics
Národní styl vstoupil na scénu s koncem první světové války, kdy intenzivní pocit historického vítězství podmínil a stvrdil nový obsah části českého umění, architektury a uměleckého řemesla. Ambice vybudovat českou národní kulturu na státní platformě byla motivována snahou vtisknout Československé republice dominantně slovanský charakter. Hlavní protagonisté národního stylu Pavel Janák, Josef Gočár a František Kysela usilovali o vytvoření specifických výrazových prvků, které by byly inspirovány místním naturelem. Umělci se však nepokoušeli o bezprostřední citaci motivů z rejstříku etnografického materiálu, ale spíše o postižení esence charakteru lidového umění a vyjádření této autentické podstaty vlastními autorskými prostředky. Prvotní nadšení ze vzniku českého uměleckého projevu začalo však již v 1. polovině dvacátých let atakovat kritické hodnocení příslušníků internacionální avantgardy, zejména okruhu Karla Teigeho. Krátkou existenci tohoto uměleckého proudu ukončila mezinárodní výstava v Paříži, po které Janák s Gočárem definitivně opustili ornamentální tvarosloví, a národní styl tak dožíval pouze ve výuce státních odborných škol a v tvorbě některých regionálních architektů. Katalog vyšel v rámci projektu programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI Ministerstva kultury ČR. Grafické řešení Matěj Činčera a Jan Kloss.
……………………………………………
Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D. v letech 2005–2011 studovala teorii a dějiny designu a intermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V současnosti pracuje v Ústavu dějin umění AV ČR. Předmětem jejího odborného zájmu jsou architektura a design 19. až 21. století. K vydání připravila soubor vybraných textů architekta Pavla Janáka s názvem Obrys doby (VŠUP 2009).