Oko a tvář / Eye and Face
Vytvořeno: 25. 4. 2019 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

elektronická verze ke stažení zde 

Souvislá vrstva

Vytvořeno: 25. 4. 2019

Patricie Fexová
Oko a tvář / Eye and Face
Katalog shrnuje portrétní tvorbu autorky v rozmezí let 2004–2019. Fexová soustavně ohledává základní malířské téma portrétu, a to formou vlastního výzkumu jeho možností, který zahrnuje také specifické obrazové formáty či „přenos“ malby do jiných médií. Malovaný obraz se v jejím podání stal kostýmem, objektem, performancí, videem, nebo se rozptýlil ve virtuálním prostoru v podobě „výstavy“ na sociální síti, avšak téma obrazu a malířské zobrazivosti pevně spojuje všechny polohy autorčiny tvorby. V první části katalogu je reprodukována série maleb i jednotlivá díla, ve druhé části je pak tvorba představena ve výstavním kontextu a třetí oddíl obsahuje text Ondřeje Chrobáka Tváře, rysy, skafandry a duhovky a rozhovor Jiřího Ptáčka s Patricií Fexovou nazvaný Jako mimozemšťan, který nikdy neviděl člověka. Grafika Lukáš Kijonka a Michal Krůl, Kolektiv.studio. Vydáno ve spolupráci s galerií Nevan Contempo. 
……………………………………………
Patricie Fexová absolvovala AVU v malířské škole Vladimíra Skrepla v roce 2001. Pravidelně vystavuje samostatně i na skupinových výstavách a její díla jsou zahrnuta ve sbírkách současného umění. Během svého doktorského studia na UMPRUM spolu s Evou Skopalovou kurátorsky připravila výstavu Ateliéru malby Materiál 307 a konferenci o současné malbě Souvislá vrstva v DOXu. Je editorkou sborníku příspěvků z konference Souvislá vrstva (UMPRUM 2017).