Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion
Vytvořeno: 29. 12. 2016 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

 

 

Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek (eds.)
Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion
Designéři a architekti Michal Froněk a Jan Němeček založili společné studio – nazvané Olgoj Chorchoj – v roce 1990. Od roku 2000 jsou vedoucími Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V českém i globálním kontextu Olgoj Chorchoj patří ke špičce ve svém oboru. Kniha představuje profesní dráhu Olgoj Chorchoj v oblasti designu, architektury, výstavnictví formou autorských esejů a kompletním soupisem jejich dosavadních realizací. Produkce Olgoj Chorchoj mezi lety 1990–2016 je symptomatická pro představení širšího rámce postkomunistické transformace (v oblasti designérské praxe, uměleckého školního vzdělávání, tovární výroby a restartu kapitalistického tržního hospodářství). V rovině dějin a teorie designu je aktivita Olgoj Chorchoj pozoruhodná počáteční inklinací k emotivnímu postmodernismu a pozdějším příklonem ke strohým, logickým principům neomodernismu. Publikace vychází u příležitosti retrospektivní výstavy konané v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně (9. 12. 2016–16. 4. 2017). Autory textů jsou Tulga Beyerle, Andrea Březinová, David Crowley, Michael Horsham, Lada Hubatová-Vacková, Rostislav Koryčánek, Adam Štěch, Petr Volf, Jan Wollner. Spoluvydavatelem katalogu, který vychází v české a anglické jazykové mutaci, je Moravská galerie v Brně. Grafika Jiří Karásek, Tereza Pavelková (Studio Marvil).
……………………………………………
Doc. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. přednáší dějiny moderního umění a designu na UMPRUM. Centrem její vědecko-výzkumné činnosti je dekorativní umění a design 19. a 20. století. Je autorkou významné a oceňované publikace Tiché revoluce uvnitř ornamentu (UMPRUM 2011), za niž byla nominována na Cenu F. X. Šaldy. Za stejnojmennou výstavu v MG v Brně pak získala ocenění Gloria musaealis. Je spoluautorkou publikace Zlínská umprumka (UMPRUM 2013) či antologie Věci a slova (UMPRUM 2014), knihy o současném designu Tam a zpátky (UMPRUM 2015) a výstavního katalogu Modfolk/Modernita v lidovém (UMPRUM 2015). V letech 2014–2015 působila též jako vedoucí kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Je spolueditorkou prvního českého vydání textů Gottfrieda Sempera Wissenschaft, Industrie und Kunst z roku 1853. 
……………………………………………
Mgr. Rostislav Koryčánek v roce 2001 spoluzakládal časopis Era 21, který čtyři roky také vedl. V letech 2007–2012 působil jako ředitel Domu umění města Brna. Je znám též jako organizátor přehlídky Sochy v ulicích. Stál u zrodu projektu Brněnský architektonický manuál, jehož první část se zpřístupnila veřejnosti v roce 2011. V současnosti je vedoucím Centra nových strategií muzejní prezentace (CENS) Moravské galerie v Brně, kurátorem Jurkovičovy vily v Brně a Hoffmannova rodného domu v Brtnici. Je autorem knih Česká architektura v německém Brně / Město jako ideální krajina nacionalismu či Josef Pleskot / Domy z meziprostoru.