Pramen 2008–2016
Vytvořeno: 8. 3. 2018 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Hynek Alt, Jiří Ptáček, Aleksandra Vajd (eds.)
Pramen 2008–2016. Katalog Ateliéru fotografie
Primárním cílem knihy je retrospektivní pohled na Ateliér fotografie UMPRUM během let 2008–2016 za působení pedagogické dvojice Vajd–Alt. Jejich konceptuálně založená metodická umělecká praxe, reflektující režimy reprezentace ve fotografii, se projevila v přístupu k vedení ateliéru. Po osmi letech je nepřehlédnutelným epicentrem experimentů na poli české fotografie, proměňujícím krajinu současného umění. Zároveň se zde během tohoto období soustavně usilovalo o nalézání odpovědi na postavení fotografie ve výtvarném umění a kulturní produkci. Retrospektivní práce se v prostředí vizuální kultury neobejde bez archeologie obrazů. Současní i bývalí studenti ateliéru byli vyzvání, aby pro formát knihy připravili vlastní příspěvky – vizuální eseje, které v knize vytvořily rejstřík paralelních historií a řezů osobními i společnými archivy. Editor knihy Jiří Ptáček se po dobu dvou semestrů stal externím „přísedícím“ a procházením dějin fotografického ateliéru a jejich pozůstatků v podobě fotografií i poznatků se snažil rekonstruovat obraz metody, která je v tomto prostředí vyvíjena. Grafika Jan Brož.
……………………………………………
Doc. MgA. Hynek Alt a doc. MgA. Aleksandra Vajd vedli Ateliér fotografie v letech 2008–2016. Jejich společné i samostatné práce byly prezentovány na řadě výstav u nás i v zahraničí (GHMP, Galerie Futura, Ateliér Josefa Sudka, Moderna Galerija, Mestna Galerija Lublaň, Center for Curatorial Studies, Bard College NY, Samuel Dorsky Museum, New Paltz, Czech Center New York či Zak Gallery).
……………………………………………
Mgr. Jiří Ptáček, kurátor, činný od konce 90. let. V letech 2007–2008 byl dramaturgem galerie NoD při Experimentálním prostoru Roxy/NoD, v současnosti pracuje jako kurátor v Galerii Fotograf. Vedle toho se intenzivně věnuje umělecké kritice a publicistice (mj. Umělec, Fotograf, A2, Flash Art či Nový prostor). Mezi lety 2003–2006 byl šéfredaktorem časopisu Umělec. Je držitelem Ceny Věry Jirousové za kritiku umění.