Přetlak / Overpressure
Vytvořeno: 18. 4. 2018 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Johana Lomová (ed.)
Přetlak / Overpressure
Přetlak je stejnojmenným doprovodným katalogem k Výroční výstavě Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, která se koná mezi 26. dubnem a 17. červnem 2018 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a jejíž kurátory jsou Roman Vrtiška, Vladimír Žák a Johana Lomová. Představuje výběr nejlepších studentských prací vzniklých v letech 2016 a 2017. Kurátoři chtějí ukázat, jak různorodé jsou přístupy posluchačů školy, a soustřeďují se především na ta díla, která překračují hranice očekávatelného: textil zde slouží jako závěsná stěna pro květiny, město budoucnosti je vestavěno z kombinací tvaru rybářského splávku a volný umělec přepisuje ručně knihy. Přetlakem je tak míněn přetlak kreativity, přetlak bořící strukturu zažitých rámců, ale i přetlak směřující ven mimo chráněný prostor školy. Princip není přítomen jen v samotných pracích, je myšlenkou definující i velkorysý architektonický koncept celé výstavy. Grafika Cindy Kutíková a Jiří Mocek. Fotografie Peter Fabo.

O výstavě více na https://www.umprum.cz/web/cs/umprum/pretlak-6982.