Ř! Česká národní identita
Vytvořeno: 5. 9. 2013 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Milena Bartlová (ed.)
Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě hledající národní identitu v uměleckých dílech. Téma vychází z úvah o oblastech, k nimž se lidé tradičně podle sociologů vztahují, pokud uvažují o své národní identitě. Jsou to dějiny, kultura, krajina, jazyk, věda a sport. Základním předpokladem koncepce je fakt, že uvnitř těchto okruhů se podvědomě národní identita utváří a projevuje. Aniž by ambicí knihy bylo přinést odpověď na otázku, co je to česká národní identita, pokouší se hlouběji proniknout do její problematiky prostřednictvím textů odborníků z různých oblastí. Publikace se neomezuje pouze na formu odborného textu, ale je obohacena o úvahy, rozhovory s umělci a rozšířenou obrazovou část. Příspěvky směřují k osvětlení otázek, které v souvislosti s národní identitou vyvstávají. Katalog pod vedením prof. Mileny Bartlové připravili Eva Balaštíková, Anna Burianová, Ondřej Čech, Štěpánka Holbová, Eva Riebová a Veronika Rollová. Katalog vyšel v rámci projektu programu Aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI Ministerstva kultury ČR. Grafické řešení Markéta Mášová.