Souvislá vrstva
Vytvořeno: 18. 1. 2018 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Patricie Fexová (ed.)
Souvislá vrstva. Konference o současné malbě
Sborník příspěvků
Sborník obsahuje přednášky všech přispěvatelů konference Souvislá vrstva a výběr z autorského obrazového doprovodu k textům a fotografie z konference. Zahrnuty jsou také diskuze, které proběhly po jednotlivých příspěvcích. Konference Souvislá vrstva se konala 19. 4. 2017 v Centru současného umění DOX. Patricie Fexová a Eva Skopalová chtěly jejím uspořádáním znovuotevřít oborovou diskuzi a formulovat současná východiska tradičního média malby. K účasti na konferenci vyzvaly v Česku působící teoretiky a malíře, aby ze svého pohledu komentovali vývoj v oblasti malby a představili v příspěvcích své názory a postoje. Na konferenci Souvislá vrstva vystoupili Josef Bolf, Viktor Čech, Vlasta Čiháková-Noshiro, Petr Dub, Igor Hosnedl, Vladimír Houdek, Jan Kaláb, Šárka Koudelová, Tomáš Lahoda, Lenka Lindaurová, Michal Novotný, Jan Poupě, Martina Smutná, Evžen Šimera, Petr Vaňous, Lenka Vítková. Videozáznam z konference Souvislá vrstva je ke zhlédnutí na: www.artycok.tv/souvisla-vrstva. Sborník vychází v elektronické verzi.