Stroj na stravování
Vytvořeno: 2. 6. 2015 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Stroj na stravování. Kde a jak se jedlo v Československu
Publikace se zabývá fenoménem kolektivního stravování v 50.–70. letech 20. století. Jednotlivé texty představují typizovanou architekturu jídelen, jejich vybavení i princip kolektivismu jako takového. Výstup je výsledkem spolupráce mezi studenty Katedry teorie a dějin umění a uměleckých ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kolektiv autorů: Martina Bursíková, Filip Dědic, Kateřina Hanáčková, Jakub Král, Johanka Lomová, Jana Pavlová, Emma Pecháčková, Eva Slunečková, Barbora Ševčíková; fotografie a ilustrace: Miroslava Večeřová, Pavel Nečekal, Petra Josefina Stibitzova, Zdeněk Trinkewitz; grafické řešení: Martin Vácha.