Textil a experiment
Vytvořeno: 6. 1. 2017 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Jitka Škopová (ed.)
Textil a experiment / Textile and Experiment
Bilingvní katalog Ateliéru textilní tvorby UMPRUM obsahuje výběr prací studentů z let 2012–2016. Představuje materiálové experimenty, které se vymykají obvyklému vnímání textilu. Studenti zpracovali návrhy pro různé oblasti textilního designu, plošného i prostorového charakteru, ve kterých se textil tradičně objevuje nebo byl alternativně použit. V rámci tvůrčí práce přišli s vizemi a způsoby řešení, které nejsou pouze originální, nápadité, esteticky hodnotné a navržené s odbornými znalostmi, ale týkají se také udržitelnosti, využití lokálních materiálů a odpadu. Na trhu se neustále objevují nové „chytré“ materiály a technologický rozvoj otevírá další možnosti pro to, jak a kde mohou být textilie navrhovány, vyráběny a využívány. Díky konkrétním znalostem materiálů a textilních technik jsou textilní návrháři v jedinečné pozici, kdy mohou využít těchto nových možností. Kromě experimentálních přístupů se výuka ateliéru zaměřuje na tradiční textilní techniky, opakovaný, nekonečný a solitérní vzor, tapiserii a oblast art designu. Grafika Petr Hrůza. 
……………………………………………
MgA. Jitka Škopová v roce 2001 absolvovala Ateliér textilní tvorby UMPRUM, kde od roku 2009 působí jako vedoucí. Tato umělkyně se zabývá navrhováním textilních dezénů, produktovým designem, spolupracuje s výrobci, architekty a módními návrháři. Její tvorba je zastoupena ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Moravské galerie v Brně. Roku 2006 obdržela ocenění Dobrý design. Se svými studenty pravidelně vystavuje na prestižních festivalech a veletrzích (The London Design Festival, Vienna Design Week, Salone Internazionale del Mobile Milano, Grand Prix Mobitex Brno, Heimtextil Frankfurt am Main či Mezinárodní trienále gobelínů v Lodži).