Význam tradice pro typografii
Vytvořeno: 22. 3. 2021 od KATALOGY / SBORNÍKY / SKRIPTA

Jan Tschichold
Význam tradice pro typografii
Tato drobná knížka je novým vydáním textu přednášky významného typografa Jana Tschicholda, kterou pod názvem „Význam tradice pro typografii“ proslovil na podzim roku 1964 v Památníku národního písemnictví v Praze. Text přednášky má nadčasovou hodnotu a může být cenným orientačním vodítkem pro současné studenty typografie i pro profesionály z tohoto oboru. Vydání publikace je pokračováním projektu digitalizace původního českého typografického písma Oldřicha Menharta. Překlad z němčiny dr. Alfons Hubala. S přihlédnutím k původnímu vydání k tisku připravil a s použitím digitálních verzí písem Figural Romana a Kursiva typograficky upravil Otakar Karlas. Fotografie proti titulnímu listu Peter Fabo. Ve školních dílnách UMPRUM ofsetem vytiskl Jaroslav Janďourek, knihařsky zpracovali Jan Hybner a Vladimíra Šturmová.
…………………………………
Jan Tschichold (1902–1974) byl jedním z nejvýraznějších a nejvlivnějších typografů 20. století. Kaligrafii, písmařství a typografii se intenzivně věnoval už během svých studií. Působil nejprve v Německu, kde se narodil, po vzestupu nacismu uprchl do Švýcarska, ve kterém se usídlil trvale. Tschichold je také autorem řady odborných publikací. Patrně nejznámnější z nich je přelomová kniha Die Neue Typographie (1928), která systematizovala principy modernistické tvorby. Jan Tschichold byl čestným členem londýnského The Double Crown Club. Jeho typografické dílo bylo v roce 1954 oceněno zlatou medailí The American Institute of Graphic Arts (AIGA) v New Yorku.