Kniha Leopold Bauer je nominována na Cenu Nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace
Vytvořeno: 14. 3. 2016 od Nakladatelství UMPRUM

Jindřich Vybíral
Leopold Bauer. Heretik moderní architektury
Leopold Bauer (1872–1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován jako tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii i autor první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Monografické zpracování jeho architektonického a designérského díla je založeno na studiu Bauerovy obsáhlé písemné pozůstalosti ve vídeňské Albertině a na systematickém terénním výzkumu architektových realizací v České republice a Rakousku (analýza více než tří set Bauerových projektů a realizací). Bauerova tvorba je podrobena stylové analýze i obsahové interpretaci a představena v širokých souvislostech duchovní kultury doby. Výsledkem projektu je tak nejen analýza více než tří set Bauerových projektů a realizací, ale také příspěvek k novému definování moderní architektury. Grafická podoba Štěpán Malovec. V koedici s nakladatelstvím Academia.

 

Ceny Nakladatelství Academia 

Záměrem 8. ročníku soutěže Ceny Nakladatelství Academia za rok 2015 je nejen upozornit širokou veřejnost na kvalitní odbornou a populárně naučnou literaturu, která je vydávána ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., divizi Nakladatelství Academia a na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR, ale zároveň podpořit prodej těchto a dalších knih v Knihkupectvích Academia. Slavnostní vyhlášení vítězných publikací a předávání cen této soutěže proběhne v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v dubnu 2016.

Cena Nakladatelství Academia za výtvarné zpracování publikace
Podmínky: Cena se uděluje za mimořádné grafické zpracování jakékoliv publikace vydané v roce 2015. Hodnotí se nejen obálka publikace, ale i celková grafická úprava.