Prof. Jindřich Vybíral nominován za svou knihu „Leopold Bauer - heretik moderní architektury“ na Cenu F. X. Šaldy
Vytvořeno: 29. 4. 2016 od Nakladatelství UMPRUM

Cena F. X. Šaldy za rok 2015 – nominace

Nominace na Cenu F. X. Šaldy za rok 2015

 

Prof. Jindřich Vybíral je nominován na Cenu F. X. Šaldy za rok 2015, a to za svou knihu Leopold Bauer – heretik moderní architektury.

O autorovi: Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze od roku 1996, kde přednáší dějiny architektury a designu. V letech 1997–2003 byl prorektorem a od roku 2006 je vedoucím Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem mnoha desítek odborných studií a knižních publikací (Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900, UMPRUM 2011; Friedrich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, UMPRUM 2013) či spolueditorem rozsáhlých katalogů (Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, UMPRUM 2015).

O knize: Leopold Bauer (1872–1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován jako tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii i autor první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Monografické zpracování jeho architektonického a designérského díla je založeno na studiu Bauerovy obsáhlé písemné pozůstalosti ve vídeňské Albertině a na systematickém terénním výzkumu architektových realizací v České republice a Rakousku. Bauerova tvorba je podrobena stylové analýze i obsahové interpretaci a představena v širokých souvislostech duchovní kultury doby. Výsledkem projektu je tak nejen analýza více než tří set Bauerových projektů a realizací, ale také příspěvek k novému definování moderní architektury. Kniha byla též nominována na Cenu Magnesia Litera – Litera za nakladatelský čin a na Cenu Nakladatelství Academia za výtvarné řešení publikace, jehož autorem je Štepán Malovec. Knihu publikovalo Nakladatelství UMPRUM roku 2015 a byla vydána v koedici s Nakladatelstvím Academia.

Na Cenu F. X. Šaldy za rok 2015 je nominován spolu s takovými osobnostmi, jako jsou Lukáš Jiřička, Terezie Pokorná, Sylvie Richterová či Michael Špirit.

Slavnostní ceremoniál udělování ceny proběhne 30. června 2016 v Museu Kampa.

V roce 2013 získala toto významné ocenění doc. Martina Pachmanová za svou knihu Zrození umělkyně z pěny limonády, v roce 2014 pak byl nominován na tuto cenu za Abecedu věcí doc. Karel Císař.

 

                                                           

 

Cena F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební atd.), za mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické.

Záhy po smrti nejvýznamnějšího českého kritika F. X. Šaldy vznikla společnost, která si dala za cíl uchovat jeho odkaz a to nejen odkaz materiální, ale hlavně duchovní. Zakladateli této společnosti v roce 1937 byli takové osobnosti jako například Jan Mukařovský, Václav Černý, Bedřich Fučík. Díky této společnosti se podařilo vydat téměř celé sebrané spisy F. X. Šaldy. Po roce 1989 byla společnost obnovena Emanuelem Mackem a pokračovala ve svých aktivitách. V polovině devadesátých let uvnitř společnosti se zrodila idea udělování ceny F. X. Šaldy mimořádnému literárnímu kritikovi. Cena se uděluje od roku 1995 nejen za mimořádný počin v oblasti literární kritiky, ale také ve všech oblastech umělecké kritiky a historie. Držiteli ceny jsou doposud významné osobnosti české kultury, jako například Jiří Černý, Karel Kraus, Jiří Cieslar, Jarmila Vacková, Jan Štolba, Miloslav Topinka, Věra Linhartová, Jiří Brabec, Hana Rousová, Milena Bartlová, Martina Pachmanová, Petr Rezek a další.  

Odborné grémium pod patronátem předsedkyně Libuše Heczkové, a to ve složení Petra Ježková (divadelní historie a kritika), Matěj Kratochvíl (hudební historie a kritika), Zdenka Kalnická (filosofie), Martina Mašínová (literatura a nakladatelská praxe), Jana Pelouchová (hostitelské Muzeum Kampa), Kateřina Svatoňová (filmová teorie) a Tomáš Winter (výtvarná kritika a kunsthistorie) za rok 2015 nominovalo na cenu F. X. Šaldy tyto knihy: 

  • Lukáš Jiřička: Dobyvatelé akustických scén: Od radioartu k hudebnímu divadlu. NAMU 2015.
  • Terezie Pokorná: Kritické chvíle. Revolver Revue 2015. 
  • Sylvie Richterová: Eseje o české literatuře. Pulchra 2015.
  • Michael Špirit: edice Růžena Grebeníčková: O literatuře výpravné + Michael Špirit: Růžena Grebeníčková a její rukopis. Studie – Komentář – Bibliografie. IPSL – Torst 2015.
  • Jindřich Vybíral: Leopold Bauer – heretik moderní architektury. Academia/UMPRUM 2015.

Udělování ceny proběhne v čtvrtek 30. června 2016 od 17:00 v prostorách Sovových mlýnů, v Museu Kampa za podpory Nadace Jana a Medy Mládkových a Magistrátu hlavního města Praha.

Aktuální informace o ceně naleznete na stránkách https://www.facebook.com/cenafxsaldy