Knihex 2019
Vytvořeno: 8. 6. 2019 od Nakladatelství UMPRUM

UMPRUM na 9. ročníku knižního festivalu
Knihex 2019

 

Rádi se s Vámi potkáme na 9. ročníku knižního festivalu Knihex. I naše letošní a již osmá účast bude okořeněna novinkami a zajímavou festivalovou slevou. Také pro Vás chystáme povídání nad novými knihami Edice Katedra, která vznikla v roce 2018. Prvním svazkem této edice byl velmi úspěšný překlad publikace Co je designér, letos jsme na ni navázali hned dvěma tituly – Transformátor a Vytváření věcí.

Termín konání: sobota 8. 6. 2019, 10.00–20.00 hodin
Místo konání: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 KarlínVíce o dalším programu Knihexu na: https://cs-cz.facebook.com/Knihex.

 

PROGRAM NAŠEHO NAKLADATELSTVÍ

AKCE NAKLADATELSTVÍ UMPRUM NA KNIHEXU 2019
UVEDENÍ KNIH TRANSFORMÁTOR a VYTVÁŘENÍ VĚCÍ

TERMÍN: SOBOTA 8. 6., 14.00–15.00 H
MÍSTO: KASÁRNA KARLÍN

Nové publikace Nakladatelství UMPRUM uvedou tvůrci a editoři Edice Katedra Petr Krejzek, Pavla Pauknerová a Jaroslav Tvrdoň a překladatel knížky Vytváření věcí Ivan Adamovič.
**********
Marie Neurath & Robin Kinross
Transformátor: principy tvorby Isotypových grafů
2. svazek Edice Katedra
Dílo Otty Neuratha je naší odborné veřejnosti známo díky jeho práci na systému univerzálního znakového jazyka Isotype, avšak do širšího povědomí se dostává až díky současnému boomu informačních technologií a vizualizačních potřeb. Publikace, která vyšla pod názvem The Transformer v roce 2009 u Hyphen Press a kterou sestavil Robin Kinross ve spolupráci s Marií Neurath, definuje základní principy vizuální transformace dat, o něž Otto Neurath usiloval ve své práci. Kniha je potřebnou pomůckou pro pochopení základních historických vlivů na současnou kulturu infografiky a jejího propojení s digitálními technologiemi. Překlad Jan Čumlivski. Grafika Kateřina Šuterová.
……………………………………………
Marie Neurath (1898–1986) byla členkou týmu Wiener Methode der Bildstatistik, později přejmenovaného na Isotype. Po smrti manžela Otty Neuratha pokračovala v propagaci metody Isotype (předchůdce informační grafiky). Snažila se prosadit zdokonalení nauky o vizuální kultuře a namísto klasických školských učebnic se složitými popisky u obrázků navrhovala používat knihy s atraktivnějšími vizuálními prvky, které pomohou zefektivnit výuku.
……………………………………………
Robin Kinross, nakladatel Hyphen Press, autor knih o vizuální komunikaci a typografii (Modern Typography, 1992), editor.


Bruce Sterling

Vytváření věcí
3. svazek Edice Katedra
Kniha Bruce Sterlinga, která vyšla pod názvem Shaping Things v roce 2005 u MIT Press, pojednává o historii a budoucnosti navrhování věcí z hlediska futurologických perspektiv designu. Sterling jako spisovatel science fiction dokáže pracovat s neologismy a v knize vytváří úžasná spojení moderních a starých technologií, nových kategorií objektů v sítích programovatelných systémů. Knížka je koncipována jako řez napříč různými obory designu. Zároveň je i futurologickou explikací a nabízí inspiraci jak studentům UMPRUM, tak veřejnosti, které není cizí pochopit technosociální proměny současnosti a blízké budoucnosti. Překlad Ivan Adamovič. Grafika Kateřina Šuterová.
……………………………………………
Bruce Sterling je považován za spoluzakladatele pesimistického a zahořklého směru sci-fi jménem kyberpunk, ve své tvorbě pak navazuje též na steampunk, podžánr sci-fi fantasy. Je držitelem ocenění Hugo Award, Locus Award či Arthur C. Clarke Award. Působil v Art Center College of Design v Pasadeně v Kalifornii.