Křest autorské knihy Petera Faba Nail Art
Vytvořeno: 28. 4. 2017 od Nakladatelství UMPRUM

Peter Fabo
Nail Art. Space For Sale
Renomovaný fotograf Peter Fabo v katalogu spojuje vícero poloh své dosavadní tvorby. „Spojením mnohovrstevnatého obrazového materiálu a textové složky vzniká komplexní soubor, v němž se prolínají postupy tvůrčí a umělecké s postupy komentujícími a interpretačními. Jejich spojení je komponováno do svébytné jednoty. V mnoha ohledech se jedná o svérázné propojování konceptuálního přístupu a materiálově podmíněné tvorby. Z hlediska nás jako „čtenáře“ se v této publikaci prolínají akty divácké a čtenářské, a to v podobě, která není kodifikována a je proto otevřena naší interpretaci.“ (použita citace z textu Kamila Nábělka) Grafika Petr Bosák a Robert Jansa.
……………………………………………
MgA. Peter Fabo je absolvent UMPRUM, Ateliéru fotografie, v němž působil i jako asistent. Nyní je odborným lektorem Katedry volného umění. Je umělcem, který má silné výtvarné zázemí v médiu fotografie, a ačkoliv se ho nezřekl, rozvíjení vizuálního přemýšlení ho dovedlo k novým postupům malby, objektu a instalace. Ve výstavách tak Fabo pracuje s mnohovrstevnatými výtvarnými i obsahovými vztahy, jejichž čtení nám usnadňuje právě jejich formální ozvláštněnost a vytříbenost (výstavy Kontakt skrze kontaktní kopii, 2014; Lakuj, 2015; Longer, 2015). Jeho předešlými autorskými knihami jsou Diana či Peter Fabo 2013.