Návrat do budoucnosti
Vytvořeno: 4. 12. 2019 od Nakladatelství UMPRUM

UVEDENÍ KNIHY Návrat do budoucnosti

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás srdečně zve na uvedení publikace Návrat do budoucnosti. Editory jsou Eva Skopalová a Václav Janoščík. 

Termín konání: středa 11. prosince 2019 v 18 hodin 
Místo: Berlínskej Model, Pplk. Sochora 1387/9, Praha 7 
 

O knize:
Kniha-čítanka představuje českému čtenáři základní současné práce zahraničních autorů, destabilizující konvenční, lineární pojetí času, které má dopad jak na umělecko-historickou metodologii a filozofii, tak na uměleckou tvorbu jako takovou. Texty Reinharta Kosellecka, Georgese Didi-Hubermana, Borise Groyse a dalších jsou uspořádány ve škále počínající pomyslně pólem dějin umění a končící pólem filozofie. Cílem publikace je představit a diskutovat čas v různých rovinách abstrakce. Překladovým textům předchází úvodní esej editorů knihy, v níž shrnují současný vývoj úvah o temporalitě. Závěr je doprovozen seznamem relevantní anglické a české literatury k tématu, která umožní čtenáři se v problematice lépe zorientovat. Ilustrace Gabriela Těthalová. Grafika Štěpán Marko.


O editorech:

Eva Skopalová je doktorandkou ÚDU FF UK a absolventkou UMPRUM. V současnosti působí na New York University u Alexandra Nagela (Fulbright Scholarship). V roce 2016 připravila pro Galerii UM výstavu Per astra ad monstra. Je editorkou katalogu Dolby 307 (UMPRUM 2017).

Václav Janoščík je pedagogem, teoretikem i kurátorem, odborným asistentem na AVU a Katedře fotografie FAMU, dále vyučuje externě na UMPRUM. Zaměřuje se na filozofii, teorii médií a umění. Je autorem knihy Nespavost (UMPRUM 2018).