Úspěch studentů a Nakladatelství UMPRUM v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2020
Vytvořeno: 9. 9. 2021 od Nakladatelství UMPRUM

Ve středu 8. 9. byly vyhlášeny ceny soutěže Památníku národního písemnictví Nejkrásnější české knihy roku 2020. Mezi oceněnými figurovala řada absolventů a studentů UMPRUM a úspěchy slavilo i Nakladatelství UMPRUM.

Nakladatelství obdrželo v letošním ročníku hned tři ceny: 1. místo / Cenu Ministerstva kultury ČR v kategorii Učebnice a další didaktické pomůcky získala Typokniha / Průvodce tvorbou tiskovin Filipa Blažka, který knihu i graficky zpracoval; 2. místem v kategorii Knihy o výtvarném umění byla oceněna publikace Codex Aigas, kterou připravili Jan Čumlivski, Juraj Horváth a Michaela Kukovičová (za grafikou pak stojí první dva jmenovaní editoři); další 2. místo bylo uděleno autorské knize Aleksandry Vajd a Jimeny Mendozy s grafickou úpravou Adély Svobodové Djav azodnem, a to v kategorii Bibliografie a autorské práce.

Velký úspěch zaznamenala i studentka Ateliéru tvorby písma a typografie Josefina Karlíková, jež za své grafické zpracování monografické eseje, věnované prokletému básníku Arthuru Rimbaudovi, získala 1. místo v kategorii Krásná literatura / Cenu Ministerstva kultury ČR.

Řada dalších knih Nakladatelství UMPRUM a studentů naší školy se dostali do užšího výběru této prestižní soutěže. Přehled oceněných a nominovaných je k dispozici v soupisu níže.

 

Přehled ocenění pro Nakladatelsví UMPRUM a studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky

1. místo - Typokniha. Průvodce tvorbou tiskovin, Filip Blažek, grafika Filip Blažek, Nakladatelství UMPRUM

Krásná literatura

1. místo – „Vedle mne jste všichni jenom básníci“. Zlomky a skici k Jeanu Arthuru Rimbaudovi, grafika Josefina Karlíková (Ateliér tvorby písma a typografie), vyd. Revolver Revue

 

Knihy o výtvarném umění

2. místo – Codex Aigas. We Came in Peace for All Mankind / Sborník autorských knih z Ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003–2018, Jan Čumlivski, Juraj Horváth, Michaela Kukovičová (eds.), grafika Jan Čumlivski, Juraj Horváth, Nakladatelství UMPRUM

 

Bibliofilie a autorské práce

2. místo - Djav azodnem / Autorská kniha, Aleksandra Vajd, Jimena Mendoza, grafika Adéla Svobodová, Nakladatelství UMPRUM

Užší výběr

  •  Jan Tschichold: Význam tradice pro typografii, grafika Otakar Karlas, Nakladatelství UMPRUM

 

Odborná literatura

Užší výběr

  • Clara. Clara Istlerová, práce a život, Anežka Minaříková, grafika Anežka Minaříková, Nakladatelství UMPRUM
  • Umění a evoluce. Sborník pro Jindřicha Vybírala / Art and Evolution. A Festschrift for Jindřich Vybíral, Veronika Rollová, Cyril Říha (eds.), grafika Anežka Hrubá Ciglerová, Nakladatelství UMPRUM

 

Literatura pro děti a mládež

Užší výběr

  • Jířa, Lucie Lučanská (Ateliér ilustrace a grafiky)
  • Rufus zálesák, David Dolenský (Ateliér ilustrace a grafiky), nakladatelství Baobab

 

Studentské práce posluchačů výtvarných a polygrafických škol

 Užší výběr

  •  Goeido & Kotoshogiku, Karla Gondeková (Ateliér ilustrace a grafiky)
  •  Chazarský slovník, Darjan Hardi (Ateliér ilustrace a grafiky)