Nominace na Nejkrásnější knihu roku 2017
Vytvořeno: 14. 2. 2018 od Nakladatelství UMPRUM

1. svazek edice Dizertace P.S. 

Zobrazení bez reprodukce?

Vytvořeno: 14. 2. 2018
Vytvořeno: 14. 2. 2018
Vytvořeno: 14. 2. 2018

Knihy UMPRUM nominovány na Nejkrásnější knihu roku 2017

Z 6 přihlášených knih Nakladatelství UMPRUM do soutěže Nejkrásnější kniha roku 2017 byly nominované tři do úzkého výběrového kola. Jsou to: Nejen kruhy editorů Richarda Jaroše a Pavly Pauknerové, Zobrazení bez reprodukce? autorky Hany Budeus a Nail Art Petera Faba.

Mezinárodní odborná komise, která zasedala v Malé vile Památníku národního písemnictví od 8. února do 13. února 2018, rozhodla o nominovaných v 6 kategoriích. V 53. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 vybírala porota z 255 knih. Slavností vyhlášení soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2017 proběhne 19. dubna 2018 v letohrádku Hvězda. Soutěž pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.

Mezinárodní výtvarné komisi předsedala Pavla Pauknerová. Dalšími členy výtvarné komise byli Tereza Hejmová, Torsten Köchlen, Michaela Kukovičová, Daniela Olejníková, Zofia Oslislo, Jiří Toman, Jiří Slíva a Lenka Vilhelmová. 

Knihy Nakladatelství UMPRUM byly nominovány v těchto kategoriích:

Kategorie: Katalogy
Brno Art Open – Sochy v ulicích, Dům umění města Brna
Jan Hísek, Arbor vitae societas
Magdalena Jetelová, Národní galerie v Praze
Nail Art / Space for Sale, UMPRUM (autor Peter Fabo)
Nic si o tom nemyslet, Baobab
Paneland, Moravská galerie v Brně
Pasta Oner – Art is Truth, Pasta Oner (Zdeněk Řanda) 

Kategorie: Knihy o výtvarném umění
Alles klar?, THEATER.cz, z.s.
Automat na výstavu, Akademie výtvarných umění v Praze
A Walk Through Prague, Akademie výtvarných umění v Praze
Bonjour, Monsieur, Gauguin, Národní galerie v Praze
David Černý: BiggBoss
Jan Vytiska: Paradise, Spolek Trafačka
Karel Otto Hrubý, Dům umění města Brna & Barrister a Principal Publishing & Moravská galerie v Brně
Svatopluk Klimeš, Arbor vitae societas
Uklidit až po mé smrti, Národní filmový archiv
Vladimír Ambroz: Akce, BiggBoss
Zobrazení bez reprodukce?/Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století, UMPRUM (autorka Hana Buddeus)

Kategorie: Odborná literatura
Cirkus pictus, Arbor vitae societas, GAVU Cheb, Artefactum
Dějiny Akademie múzických umění, Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze
Digitální černoši, Množina
Filmaři všech zemí, spojte se! Filmmakers of the world, Unite!, tranzit.cz
Generace normalizace, Národní filmový archiv
Křičím: „To jsem já.“, PageFive
Nádech výdech, BiggBoss
Nejen kruhy/Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací, UMPRUM (editoři Richard Jaroš, Pavla Pauknerová)
Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Barrister et Principal, o.p.s.
Paneláci 2, UPM
SHAPE, MeetFactory, o.p.s.
Spatřit a napsat, Národní filmový archiv
Vladimír Vondráček 1972–1979, Take Take Take 

 

V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z nich jsou vyhlašována tři místa, první je pak honorováno cenou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty, která je zároveň poctou zakladateli soutěže, a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Soutěž Nejkrásnější české knihy roku se koná od roku 1965.

 

Nail Art / Space for Sale (autor Peter Fabo)

Zobrazení bez reprodukce?/Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století (autorka Hana Buddeus)

Nejen kruhy/Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací, UMPRUM (editoři Richard Jaroš, Pavla Pauknerová)