Ocenění pro UMPRUM v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2017
Vytvořeno: 20. 4. 2018 od Nakladatelství UMPRUM

Vytvořeno: 20. 4. 2018
Vytvořeno: 20. 4. 2018
Vytvořeno: 20. 4. 2018

Ocenění pro UMPRUM v soutěži Nejkrásnější kniha roku 2017

 

Knihy o výtvarném umění
2. místo
Hana Buddeus: Zobrazení bez reprodukce?
Grafika Štěpán Marko; návrh grafiky ediční řady Jiří Mocek
Zdůvodnění poroty: „Publikace je první knihou vydanou v rámci edice Post Scriptum Nakladatelství UMPRUM, jejímž cílem je představovat výjimečné texty absolventů doktorského studia. Edice je navržena tak, aby si zachovala jednotný charakter (toto sjednocení umožňuje klopa, která zároveň vytváří alternativní hřbet ediční řady). Současně otevírá edice prostor pro variabilní práci s obsahem jednotlivých textů. Čtenář je nejprve proveden evokativní obrazovou částí, aby byl následně obeznámen s analytickou rovinou textu.“ Pavla Pauknerová, předsedkyně výtvarné komise 

 

Studentské práce – cena Arna Sáňky
1. místo
Nikola Logosová: New York zine
Ilustrace, grafika Nikola Logosová
Zdůvodnění poroty: „Autorská vizuální reportáž z návštěvy v New Yorku, která zaujme neokázalým a přitom originálním grafickým pojetím. Autorka osobitým způsobem uplatňuje výrazové prostředky typické pro zinové publikace, čímž dociluje vysoké autenticity výrazu a vlastního pohledu na každodenní dění ve světové metropoli.“ Alena Petruželková, Vilma Hubáčková, zástupkyně Památníku národního písemnictví

3. místo
Vít Škop: Madame Monsieur
Grafika Vít Škop
Zdůvodnění poroty: „Čerň tučných linií a rozmanitých geometrických tvarů určuje tvar textové složky autorského konceptu. Vhodně zvolený formát dává vyniknout prostorovému vizuálnímu rukopisu autora a to včetně obálky, jejíž zdánlivá jednoduchost přitahuje divákovu pozornost. Kontrast mezi postmoderním výrazem obálky a geometrizujícím grafickým řešením vnitřku vyvolává napětí a působí na diváka provokativně.“ Alena Petruželková, Vilma Hubáčková, zástupkyně Památníku národního písemnictví

Užší výběr: Havrani v léčebně (Markéta Michalčíková, UMPRUM); Little Red Riding Hood (AI+G, kolektiv autorů atelieru ilustrace UMPRUM); Post Mortem (Kristina Fingerland, Ateliér ilustrace a grafiky UMPRUM); Sbírky (AI+G, kolektiv autorů atelieru ilustrace UMPRUM); Šmelhaus (AI+G, kolektiv autorů atelieru ilustrace UMPRUM); Výborný časopis (AI+G, kolektiv autorů atelieru ilustrace UMPRUM)

 

Odborná literatura
Užší výběr: Nejen kruhy (grafika Richard Jaroš) 

 

Katalogy
Užší výběr: Peter Fabo. Nail Art (grafika Petr Bosák, Robert Jansa) 

 

 

 

 

Přehled výsledků v soutěži Nejkrásněší kniha roku 2017: http://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/1364-2017/

Zobrazení bez reprodukce?/Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století (autorka Hana Buddeus)