Obrazy a předobrazy - uvedení knihy
Vytvořeno: 18. 11. 2019 od Nakladatelství UMPRUM

UVEDENÍ KNIHY OBRAZY A PŘEDOBRAZY

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás srdečně zve na uvedení publikace Obrazy a předobrazy. Editorem je Karel Císař. 

Termín konání: úterý 26. listopadu 2019 v 18 hodin 
Místo: Café Jedna, Národní galerie Praha / Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 

Harmonogram akce:
v 18–19 h – diskuze Josefa Ledviny s Karlem Císařem
v 19 h – promluví Edith Jeřábková
v 19,30–21 h – zahraje Step by Step

 

O knize:
Publikace dokumentuje tři mezinárodní přehlídky současného umění, které Karel Císař připravil za posledních zhruba deset let. Výstava Vzpomínky na budoucnost (2009) byla věnována aktuálnosti moderního umění v soudobém umění, Obrazy a předobrazy (2013) vztahovaly díla současných západoevropských umělců k ukázkám středoevropského meziválečného výstavnictví, funkcionalistické sklářské tvorby či surrealistické typografie a výstava Síť, gradient, opilecký krok (2017) představila dva americké umělce vycházející z aplikované matematiky a politické ekonomie. Vzhledem k tomu, že tyto výstavy zároveň naznačovaly obecnější tendence vývoje umění ve sledovaném období, publikace by rovněž měla přispět k poznání dějin současného umění a k problematice metodologie jejich zkoumání. Císařovy texty jsou doprovozeny překladovými statěmi předních teoretiků současného umění (Juliane Rebentischové, André Rottmanna, Lars Bang Larsena a Yve-Alain Boise), které vyšly v době konání výstav, námětově se dotýkají prezentovaných prací a vycházejí z různých metodologických přístupů (kritické teorie, post-strukturalismu, psychoanalýzy ad.). Grafika Petr Bosák a Robert Jansa. Vychází v koedici s Domem umění města Brna.


O editorovi publikace:
Karel Císař je teoretik umění a kurátor. Působí na UMPRUM a zabývá se teorií moderního a současného umění a dějinami fotografie. Knižně publikoval např. Věci, o kterých s nikým nemluvím (2010), Stav věcí (2012) či Abeceda věcí (UMPRUM 2014), za niž byl nominován na Cenu F. X. Šaldy. Je nositelem Ceny Igora Zabela za kulturu a teorii (2014).