Diakritický manuál
Vytvořeno: 1. 12. 2021 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Radek Sidun
Diakritický manuál
Případová studie nově navržených akcentů současných písem

Zeměpisné umístění UMPRUM a samotná četnost akcentů v českém jazyce nás předurčují být jedním z míst, kde se výuka tvorby písma soustřeďuje i na komplexní vytváření nejrůznějších diakritických znaků jazyků latinky současných i historických písem. Obrazová učebnice, určená jak studentům písma, tak i ostatním písmovým návrhářům, systematicky zpracovává celou problematiku diakritiky. Jedná se o ucelený systém řešení, který usnadňuje vytváření specifických lokálních znaků. Namísto podrobného textového popisu je vše zpracováno vizuální formou. Publikace, na níž autor postavil svou úspěšnou habilitaci na UMPRUM v říjnu 2019 a která shrnuje více než deset let autorových zkušeností a výzkumu, má ambice stát se klíčovým zdrojem informací problematiky jazykové podpory latinkových písem. Vychází v české a anglické jazykové mutaci a v grafické úpravě autora knihy Radka Siduna.
……………………………………………
Radek Sidun se věnuje hlavně písmu a typografii. Je absolventem pražské UMPRUM, kde v současnosti vyučuje v Ateliéru tvorby písma a typografie. Figuruje jako konzultant mnoha písmových designérů a písmolijen po celém světě. Spolu s Tomášem Brousilem založil písmolijnu Briefcase, která distribuuje písma českých autorů.