Jindřich Vybíral
Leopold Bauer. Heretik moderní architektury
Leopold Bauer (1872–1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován jako tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii i autor první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Monografické zpracování jeho architektonického a designérského díla je založeno na studiu Bauerovy obsáhlé písemné pozůstalosti ve vídeňské Albertině a na systematickém terénním výzkumu architektových realizací v České republice a Rakousku (analýza více než tří set Bauerových projektů a realizací). Bauerova tvorba je podrobena stylové analýze i obsahové interpretaci a představena v širokých souvislostech duchovní kultury doby. Výsledkem projektu je tak nejen analýza více než tří set Bauerových projektů a realizací, ale také příspěvek k novému definování moderní architektury. Grafická podoba Štěpán Malovec. V koedici s nakladatelstvím Academia.
……………………………………………
Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze od roku 1996, kde přednáší dějiny architektury a designu. V letech 1997–2003 byl prorektorem a od roku 2006 je vedoucím Katedry teorie a dějin umění UMPRUM. Věnuje se zejména dějinám architektury 19. a 20. století a metodologii dějin umění. Je autorem mnoha desítek odborných studií a knižních publikací (Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900, UMPRUM 2011; Friedrich Ohmann. Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, UMPRUM 2013).