Mýtus architekta: Jan Kotěra 150
Vytvořeno: 28. 4. 2022 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Ladislav Zikmund-Lender, Helena Čapková (eds.)
Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Jan Kotěra, od jehož narození uplyne v roce 2021 sto padesát let, byl přední český architekt, urbanista, designér, organizátor, pedagog UMPRUM a AVU. Připravovaná kniha si pokládá otázku, jak v současnosti hodnotit a aktualizovat Kotěrův tvůrčí i životní odkaz. Patnáct kapitol od dvanácti historiků a historiček architektury mladší a střední generace se věnuje vybraným tématům z Kotěrova díla, okolnostmi a podmínkami jeho vzniku. Kniha si nečiní nárok na vyčerpávající interpretaci architektova tvůrčího života, ale chce vyzdvihnout ty oblasti, které byly doposud opomíjeny, nebo si zasluhují nový pohled. Publikace je současně příležitostí pro digitalizaci a zveřejnění archivních vyobrazení z Kotěrovy pozůstalosti, které dosud nebyly publikovány. Jednotícím prvkem budou ilustrace Jana Šrámka. Grafika FaVU. Vychází v koedici FaVU, AVU a nakl. Pravý úhel.
……………………………………………
Ladislav Zikmund-Lender je historik umění, pedagog na Katedře teorií a dějin umění FVU VUT v Brně a proděkan pro zahraniční vztahy. Zabývá se dějinami moderní architektury a designu a jejich sociálním polem. Je autorem mnoha knih (např. Jan Kotěra v Hradci, Mezi módou a modernitou: Architekt Oldřich Liska). Kromě dějin architektury se věnuje queer studies v dějinách umění.
……………………………………………
Helena Čapková je japanoložka a historička architektury a umění, která se zabývá vztahem mezi japonským uměním a uměním evropské avantgardy ve 20. a 30. letech 20. století. Mezi její klíčové publikace patří monografie Bedřich Feuerstein – Cesta do nejvýtvarnější země světa.

 


Číst více...