Na konci byla kniha
Vytvořeno: 30. 4. 2021 od ODBORNÁ LITERATURA / MONOGRAFIE

Anna Pleštilová, Lucie Rohanová
Na konci byla kniha
3. svazek Edice Dizertace P.S.*

Dizertační práce se zabývá v našem prostředí dosud takřka nezpracovaným žánrem autorské knihy. Jeho vymezení vychází ze zahraničních studií s přihlédnutím k specifikům tuzemské tvorby. Příklady jsou vybrány s důrazem na pestrost a hloubku žánru, přičemž nejvýraznější osobnosti a díla autorka nachází v 60.–80. letech 20. století. Úvodní a obecná část práce se týká otázek spojených s vymezením média autorské knihy. Je zde též zařazena přednáška Lucie Rohanové „Autorská kniha jako kniha“. Náplní hlavní části je klasifikace typů autorské knihy. Tato klasifikace vychází z děl, která vznikla v našem prostředí. Je tedy podřízena jeho specifikům, odlišnostem a limitům. Má paralely v rozvržení typů autorské knihy v díle americké teoretičky Johanny Druckerové The Century of Artists’ Books. Jednotliví autoři jsou zmiňováni i na více místech, základní údaje o klíčových osobnostech zkoumaného období jsou proto umístěny do samostatné závěrečné části. V té nalézáme také oddíl věnovaný kulturně-historickým předpokladům. Zvolené historické příklady mají dokreslit kontext zrodu autorské knihy, nelze je však považovat za jediná či uvědomovaná východiska. Sazba Josefina Karlíková.
…………………………………
Anna Pleštilová, absolventka Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM, je zakladatelkou nakladatelství Bylo nebylo. Je autorkou knížky Ruční slepotisk a zlacení (UMPRUM 2016).
…………………………………
Lucie Rohanová, absolventka FF UK, v současné době připravuje výstavy v galerii autorské knihy Polička/Shelf v Archivu výtvarného umění.

* V rámci ediční řady Dizertace P.S. (Post Scriptum) jsou vydávány výjimečné dizertační práce absolventů doktorských programů Teorie a dějiny výtvarných umění a Výtvarná umění. Jejím smyslem je předvést, že jedna a jedna mohou být víc než dvě, tj. podpořit synergické efekty, vzájemnou pomoc knih podobného ražení autorů téže generace, vycházejících z jedné školy, a to při nelehkém úkolu neztratit se na současném knižním trhu. Svým řešením společného i individuálního kabátu v jednom chce být zároveň neotřelým pokusem o řešení grafické „kvadratury kruhu“, s níž se potýká každá knižní edice: jak z knih udělat řadu a zároveň jim ponechat jejich jedinečnost.